Rozpoczął się drugi dzień wyjazdu studyjnego w ramach operacji SIR wsparcie dla tworzenia Lokalnych Partnerstw ds.Wody LPW. Zajęcia terenowe w Dolinie Baryczy i Dolinie Odry.

Rozpoczął się drugi wyjazd studyjny w ramach operacji SIR wsparcie dla tworzenia Lokalnych Partnerstw ds. Wody LPW. Tym razem 29 koordynatorów i doradców ds. wody spotkało się na Dolnym Śląsku.

Relacja z wizyty studyjnej, która odbyła się w dniach 28-29 lipca 2021 r. w ramach operacji SIR „Wsparcie dla Tworzenia Lokalnych Partnerstw ds. Wody LPW”

W dniach 28-29 lipca 2021 roku odbył się wyjazd studyjny w ramach operacji własnej SIR pt. Wsparcie dla Tworzenia Lokalnych Partnerstw ds. Wody LPW. Grupa 28 koordynatorów i doradców ds. wody (lista koordynatorów i doradców ds. wody dostępna jest na stronie woda.cdr.gov.pllink zewnętrzny) w ramach wyjazdu studyjnego odwiedziła miejscowość Całowanie na Mazowszu, w której swoją siedzibę ma -  firma Pana Krzysztofa Łuszczyka,  działająca od 1981 roku a będąca kontynuacją Za­kładu Ślusarstwa i Mechaniki Maszyn Rolniczych założonego w roku 1948 przez ojca Wacława.

W dniach 28-29 kwietnia 2021 r. Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie zorganizowało konferencję on line pt. „Dobre praktyki w gospodarowaniu wodą w rolnictwie i na obszarach wiejskich”, w ramach operacji KSOW na lata 2020-2021 pod tym samym tytułem. Uczestników konferencji powitał Ireneusz Drozdowski – dyrektor Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie. Konferencję poprowadził dr hab. Rafał Wawer, profesor Instytutu Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa- PIB w Puławach.

OBIEG WODY W PRZYRODZIE (BILANS WODNY Z UWZGLĘDNIENIEM ROLNICTWA;
OPADY, POBIERANIE WODY PRZEZ GLEBĘ, ROŚLINY, SPŁYWY, PAROWANIE)

Obieg wody w przyrodzie to zestawienie przychodów i rozchodów wody dla jakiegoś obszaru lub całej Ziemi. Krążenie wody w przyrodzie ma charakter stały.

Wyróżniamy obieg duży i obieg mały. Obieg duży obejmuje parowanie z oceanów, przemieszczanie się pary wodnej wraz z masami powietrza nad kontynenty i jej kondensację, powodującą opady atmosferyczne. Obieg mały to opady, parowanie oraz odpływ w obrębie zlewni.

czytaj więcej...

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie

Adres

ul. Pszczelińska 99
05-840 Brwinów

Telefon/fax

+48 22 729 66 34 do 38
+48 22 729 72 91

Adres e-mail

sekretariat@cdr.gov.pl
© Woda w Rolnictwie i na Obszarach Wiejskich 2021
Wykonanie: Solmedia.pl