Uprzejmie informujemy, że w ramach wdrażania planu przeciwdziałania skutkom suszy (Dz.U. 2021 poz. 1615) Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie opracowało broszurę informacyjno-edukacyjną pt. Jak ograniczyć zużycie wody w rolnictwie oraz na gruntach leśnych.

Celem publikacji jest poszerzanie wiedzy w zakresie retencji na gruntach rolnych oraz propagowanie działań na rzecz oszczędzania wody. W opracowaniu zawarto między innymi informacje dotyczące działań zwiększających ilość oraz czas retencji wód w gruntach, zabiegów ograniczających straty na parowanie, działań zwiększających retencję na gruntach leśnych. Proponowaną broszurę oraz inne opracowania dotyczące zjawiska suszy można znaleźć na stronie https://stopsuszy.pl/broszury/.

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie

Adres

ul. Pszczelińska 99
05-840 Brwinów

Telefon/fax

+48 22 729 66 34 do 38
+48 22 729 72 91

Adres e-mail

sekretariat@cdr.gov.pl
© Woda w Rolnictwie i na Obszarach Wiejskich 2023
Wykonanie: Solmedia.pl