Państwowy Instytut Geologiczny - PIB, który z mocy ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. 2021 r. poz. 2233, 2368) pełni zadania państwowej służby hydrogeologicznej, jest zobowiązany do przekazywania informacji w formie prognoz i komunikatów hydrogeologicznych, ostrzeżeń oraz biuletynów i roczników zgodnie z ww. ustawą oraz rozporządzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 28 czerwca 2019 r., w sprawie ostrzeżeń, prognoz, komunikatów, biuletynów i roczników państwowej służby hydrologiczno-meteorologicznej i państwowej służby  hydrogeologicznej (Dz. U. 2019 poz. 1215 z późn. zm.).

W związku z powyższym zachęcamy do zapoznania się z Prognozą nr 10b/2022 na okres od 01.11.2022 r. do 30.11.2022 r. dotyczącą stanu wód podziemnych na obszarze kraju, będących pod bezpośrednim wpływem zjawisk meteorologiczno - hydrologicznych. Opracowanie dostępne jest w formie elektronicznej na stronie internetowej http://www.pgi.gov.pl/psh/psh-2/aktualna-sytuacja-hydrogeologiczna.html.

zobacz prognozę

Podobne prognozy udostępnimy Państwu w następnych miesiącach.

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie

Adres

ul. Pszczelińska 99
05-840 Brwinów

Telefon/fax

+48 22 729 66 34 do 38
+48 22 729 72 91

Adres e-mail

sekretariat@cdr.gov.pl
© Woda w Rolnictwie i na Obszarach Wiejskich 2023
Wykonanie: Solmedia.pl