W dniach 7-8 lipca 2022 r. na terenie powiatu dzierżoniowskiego zorganizowano wyjazd studyjny „Woda i środowisko – ochrona zasobów wodnych w powiecie dzierżoniowskim”. Wzięło w nim udział 15 uczestników, w tym członkowie Dolnośląskiego Partnerstwa ds. Wody w powiecie dzierżoniowskim, eksperci z dziedziny hydrologii w rolnictwie, przedstawiciele lokalnych samorządów, Przedsiębiorstwa Komunalnego, doradztwa rolniczego oraz rolnicy i mieszkańcy obszarów wiejskich powiatu dzierżoniowskiego.

W dniach 7-8 lipca 2022 r. na terenie powiatu wrocławskiego odbył się wyjazd studyjny „Woda i środowisko – ochrona zasobów wodnych w powiecie oleśnickim”. Wzięło w nim udział 15 uczestników, w tym członkowie Dolnośląskiego Partnerstwa ds. Wody w powiecie oleśnickim, eksperci z dziedziny hydrologii w rolnictwie, przedstawiciele lokalnych samorządów, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Towarzystwa Przyrodniczego Ziemi Oleśnickiej, doradztwa rolniczego oraz rolnicy i mieszkańcy obszarów wiejskich powiatu oleśnickiego.

W dniach 28-29 czerwca w Świdnicy odbył się wyjazd studyjny „Woda i środowisko – ochrona zasobów wodnych w powiecie wrocławskim”. Wzięło w nim udział 15 uczestników, w tym członkowie Dolnośląskiego Partnerstwa ds. Wody w powiecie wrocławskim, eksperci z dziedziny hydrologii w rolnictwie, przedstawiciele lokalnych samorządów, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji, doradztwa rolniczego oraz rolnicy i mieszkańcy obszarów wiejskich powiatu wrocławskiego.

Zapraszamy na spotkania w ramach projektów Dolnośląskie Partnerstwo ds. Wody (DPW). Celem operacji jest zainicjowanie współpracy oraz stworzenie sieci kontaktów miedzy lokalnym społeczeństwem a instytucjami i urzędami, w zakresie gospodarki wodnej na obszarach wiejskich, ze szczególnym uwzględnieniem rolnictwa.

W czwartek, 16 lipca na sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Kamiennej Górze odbyło się pierwsze spotkanie Dolnośląskiego Partnerstwa ds. Wody. Dolnośląskie Partnerstwo ds. Wody to operacja realizowana w ramach Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich (SIR) przez Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą we Wrocławiu. Głównym jej celem jest utworzenie pilotażowego partnerstwa na terenie powiatu kamiennogórskiego.

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie

Adres

ul. Pszczelińska 99
05-840 Brwinów

Telefon/fax

+48 22 729 66 34 do 38
+48 22 729 72 91

Adres e-mail

sekretariat@cdr.gov.pl
© Woda w Rolnictwie i na Obszarach Wiejskich 2022
Wykonanie: Solmedia.pl