W dniach 8-9 września 2022 r. odbył się wyjazd studyjny pn. „Woda i środowisko – ochrona zasobów wodnych w powiecie lwóweckim”. Wzięło w nim udział 15 uczestników, w tym członkowie Dolnośląskiego Partnerstwa ds. Wody w powiecie lwóweckim, eksperci z dziedziny hydrologii w rolnictwie, przedstawiciele lokalnych samorządów, doradztwa rolniczego oraz rolnicy i mieszkańcy obszarów wiejskich powiatu lwóweckiego.

Miejscem docelowym wyjazdu był powiat bolesławiecki, położony w sąsiedztwie powiatu lwóweckiego. Ideą wyjazdu było zaprezentowanie uczestnikom dobrych praktyk związanych z gospodarką wodną na terenach sąsiednich, stosunkowo blisko położonych, o podobnej strukturze, ukształtowaniu terenu i sytuacji hydrologicznej. Przedstawienie inwestycji prowadzonych w bliskim sąsiedztwie miało za zadanie zainspirować uczestników wyjazdu i zachęcić ich do wprowadzania podobnych rozwiązań na terenie własnego powiatu. Dodatkowo miejsce docelowe wyjazdu studyjnego zostało wybrane w oparciu o charakter Partnerstwa oraz preferencje jego członków.

W dniach 22-23.08.2022 r. w Długopolu Zdroju odbył się wyjazd studyjny pn. „Woda i środowisko – ochrona zasobów wodnych w powiecie świdnickim”. Wzięło w nim udział 15 uczestników, w tym członkowie Dolnośląskiego Partnerstwa ds. Wody w powiecie świdnickim, eksperci z dziedziny hydrologii w rolnictwie, przedstawiciele lokalnych samorządów, Rejonowego Związku Spółek Wodnych w Wałbrzychu, biura powiatowego Dolnośląskiej Izby Rolniczej w Świdnicy, doradztwa rolniczego oraz rolnicy i mieszkańcy obszarów wiejskich powiatu świdnickiego.

W dniach 25-26 sierpnia 2022 r. na terenie powiatu oleśnickiego odbył się wyjazd studyjny „Woda i środowisko – ochrona zasobów wodnych w powiecie trzebnickim”. Wzięło w nim udział 15 uczestników, w tym członkowie Dolnośląskiego Partnerstwa ds. Wody w powiecie trzebnickim, eksperci z dziedziny hydrologii w rolnictwie, przedstawiciele lokalnych samorządów, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Towarzystwa Przyrodniczego Ziemi Oleśnickiej, doradztwa rolniczego oraz rolnicy i mieszkańcy obszarów wiejskich powiatu trzebnickiego.

Celem wyjazdu studyjnego była wymiana wiedzy oraz doświadczeń związanych z racjonalną gospodarką wodną i oszczędnym gospodarowaniem zasobami wodnymi, a także wypracowanie innowacyjnych rozwiązań w zakresie zrównoważonej gospodarki wodnej. Spotkanie sprzyjało utworzeniu sieci kontaktów między uczestnikami oraz podniesieniu poziomu wiedzy na temat innowacyjnych rozwiązań w rolnictwie i na obszarach wiejskich, w zakresie racjonalnej gospodarki wodą na terenach rolniczych powiatu trzebnickiego.

więcej na stronie DODR

W dniach 7-8 lipca 2022 r. na terenie powiatu dzierżoniowskiego zorganizowano wyjazd studyjny „Woda i środowisko – ochrona zasobów wodnych w powiecie dzierżoniowskim”. Wzięło w nim udział 15 uczestników, w tym członkowie Dolnośląskiego Partnerstwa ds. Wody w powiecie dzierżoniowskim, eksperci z dziedziny hydrologii w rolnictwie, przedstawiciele lokalnych samorządów, Przedsiębiorstwa Komunalnego, doradztwa rolniczego oraz rolnicy i mieszkańcy obszarów wiejskich powiatu dzierżoniowskiego.

W dniach 7-8 lipca 2022 r. na terenie powiatu wrocławskiego odbył się wyjazd studyjny „Woda i środowisko – ochrona zasobów wodnych w powiecie oleśnickim”. Wzięło w nim udział 15 uczestników, w tym członkowie Dolnośląskiego Partnerstwa ds. Wody w powiecie oleśnickim, eksperci z dziedziny hydrologii w rolnictwie, przedstawiciele lokalnych samorządów, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Towarzystwa Przyrodniczego Ziemi Oleśnickiej, doradztwa rolniczego oraz rolnicy i mieszkańcy obszarów wiejskich powiatu oleśnickiego.

W dniach 28-29 czerwca w Świdnicy odbył się wyjazd studyjny „Woda i środowisko – ochrona zasobów wodnych w powiecie wrocławskim”. Wzięło w nim udział 15 uczestników, w tym członkowie Dolnośląskiego Partnerstwa ds. Wody w powiecie wrocławskim, eksperci z dziedziny hydrologii w rolnictwie, przedstawiciele lokalnych samorządów, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji, doradztwa rolniczego oraz rolnicy i mieszkańcy obszarów wiejskich powiatu wrocławskiego.

Zapraszamy na spotkania w ramach projektów Dolnośląskie Partnerstwo ds. Wody (DPW). Celem operacji jest zainicjowanie współpracy oraz stworzenie sieci kontaktów miedzy lokalnym społeczeństwem a instytucjami i urzędami, w zakresie gospodarki wodnej na obszarach wiejskich, ze szczególnym uwzględnieniem rolnictwa.

W czwartek, 16 lipca na sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Kamiennej Górze odbyło się pierwsze spotkanie Dolnośląskiego Partnerstwa ds. Wody. Dolnośląskie Partnerstwo ds. Wody to operacja realizowana w ramach Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich (SIR) przez Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą we Wrocławiu. Głównym jej celem jest utworzenie pilotażowego partnerstwa na terenie powiatu kamiennogórskiego.

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie

Adres

ul. Pszczelińska 99
05-840 Brwinów

Telefon/fax

+48 22 729 66 34 do 38
+48 22 729 72 91

Adres e-mail

sekretariat@cdr.gov.pl
© Woda w Rolnictwie i na Obszarach Wiejskich 2022
Wykonanie: Solmedia.pl