W dniach 8-9 września 2022 r. odbył się wyjazd studyjny pn. „Woda i środowisko – ochrona zasobów wodnych w powiecie lwóweckim”. Wzięło w nim udział 15 uczestników, w tym członkowie Dolnośląskiego Partnerstwa ds. Wody w powiecie lwóweckim, eksperci z dziedziny hydrologii w rolnictwie, przedstawiciele lokalnych samorządów, doradztwa rolniczego oraz rolnicy i mieszkańcy obszarów wiejskich powiatu lwóweckiego.

Miejscem docelowym wyjazdu był powiat bolesławiecki, położony w sąsiedztwie powiatu lwóweckiego. Ideą wyjazdu było zaprezentowanie uczestnikom dobrych praktyk związanych z gospodarką wodną na terenach sąsiednich, stosunkowo blisko położonych, o podobnej strukturze, ukształtowaniu terenu i sytuacji hydrologicznej. Przedstawienie inwestycji prowadzonych w bliskim sąsiedztwie miało za zadanie zainspirować uczestników wyjazdu i zachęcić ich do wprowadzania podobnych rozwiązań na terenie własnego powiatu. Dodatkowo miejsce docelowe wyjazdu studyjnego zostało wybrane w oparciu o charakter Partnerstwa oraz preferencje jego członków.

Podczas pierwszego dnia wyjazdu, dr inż. Marcin Wdowikowski z Politechniki Wrocławskiej wprowadził uczestników w tematykę związaną z parametrami meteorologicznymi i hydrologicznymi, mającymi wpływ na obieg wody w środowisku. Scharakteryzował termikę powietrza, zróżnicowanie opadów atmosferycznych i ekstrema klimatyczne. W trakcie zajęć praktycznych uczestnicy zapoznali się ze źródłami wody i metodami szacowania jej strat, w tym z zagadnieniem ewaporacji, transpiracji, rozkładem czasowym i przestrzennym wielkości opadów, bilansem wodnym i metodami pomiarowymi obiegu wody w środowisku. Prowadzący omówił także retencję wodną, w tym pozytywne i negatywne skutki występowania wody oraz prognozowanie zasobów wodnych gleby.


Drugi dzień uczestnicy spędzili na wyjeździe terenowym pn. „Innowacyjne rozwiązania hydrotechniczne na przykładzie Nadleśnictwa Bolesławiec i Gospodarstwa Rybackiego Parowa Marcina Maśluka”. W Nadleśnictwie Bolesławiec Sekretarz Nadleśnictwa – Kamil Kuczyński szczegółowo omówił procesy budowy zbiorników retencyjnych oraz urządzeń pomocniczych. Uczestnicy wyjazdu odwiedzili również Gospodarstwo Rybackie Parowa, w którym zapoznali się ze sposobami retencjonowania wody w gospodarstwie oraz zobaczyli stawy rybne zlokalizowane na terenach leśnych. 


Celem wyjazdu studyjnego było upowszechnienie innowacyjnych rozwiązań w zakresie racjonalnej gospodarki wodnej na obszarach wiejskich powiatu lwóweckiego, propagowanie nowoczesnych, sprzyjających środowisku metod gospodarowania zasobami wodnymi w rolnictwie i na obszarach wiejskich, a także wymiana wiedzy, doświadczeń pomiędzy uczestnikami wyjazdu – członkami Dolnośląskiego Partnerstwa ds. Wody (DPW) na terenie powiatu lwóweckiego, ekspertami z dziedziny hydrologii w rolnictwie, przedstawicielami doradztwa rolniczego oraz rolnikami i mieszkańcami obszarów wiejskich zainteresowanymi ww. tematem.


Operacja realizowana przez Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą we Wrocławiu. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 ‒ Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Dotyczy Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich (SIR).

Mirosław Ryś, Magdalena Kuryś DODR

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie

Adres

ul. Pszczelińska 99
05-840 Brwinów

Telefon/fax

+48 22 729 66 34 do 38
+48 22 729 72 91

Adres e-mail

sekretariat@cdr.gov.pl
© Woda w Rolnictwie i na Obszarach Wiejskich 2023
Wykonanie: Solmedia.pl