Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie zorganizował i przeprowadził 25 czerwca br. pierwsze spotkanie w ramach tworzenia na terenie powiatu sępoleńskiego „Lokalnego Partnerstwa na rzecz wody” (LPW).
Zadaniem Partnerstwa będzie koordynacja lokalnych działań zapobiegających występowaniu i skutkom niedoborów wody i suszy. Spotkanie odbyło się w Sępólnie Krajeńskim, w Sali Inkubatora Przedsiębiorczości, ul. Przemysłowa 7A.

W spotkaniu wzięły udział 34 osoby reprezentujące:

  • samorząd,
  • Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy
  • Lasy Państwowe,
  • Krajeński Park Krajobrazowy,
  • Spółki Wodne,
  • Lokalną Grupę Działania,
  • Lokalną Grupę Rybacką,
  • Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie,
  • Kujawsko-Pomorską Izbę Rolniczą
  • Kujawsko-Pomorski ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie

Na spotkaniu uczestnicy zapoznali się z założeniami do inicjatywy „Lokalnego Partnerstwa na rzecz wody” (LPW) na terenie powiatu sępoleńskiego przedstawionego przez dyr. KPODR w Minikowie dr Ryszarda Zarudzkiego. Grzegorz Smytry – Dyrektor RZGW w Bydgoszczy Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie – zapoznał uczestników ze stanem hydrologicznym powiatu sępoleńskiego. Następnie zostały zaprezentowane działania dotyczące wody w ramach zadań ochronnych oraz plany w tym zakresie zrealizowane przez Nadleśnictwa Lutówko i Runowo. Przedstawiciel Krajeńskiego Parku Krajobrazowego zapoznał uczestników z wymogami stawianymi rolnikom gospodarującym na terenie Parku w zakresie spełniania zadań ochronnych.

W trakcie spotkania uczestnicy wypowiedzieli się w zakresie oczekiwań i problemów poszczególnych podmiotów dotyczących powstającego „Lokalnego Partnerstwa na rzecz wody”.

Ustalono termin kolejnego spotkania na 15 lipca 2020 r.

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie

Adres

ul. Pszczelińska 99
05-840 Brwinów

Telefon/fax

+48 22 729 66 34 do 38
+48 22 729 72 91

Adres e-mail

sekretariat@cdr.gov.pl
© Woda w Rolnictwie i na Obszarach Wiejskich 2023
Wykonanie: Solmedia.pl