Na terenie Powiatu Kraśnickiego 21 lipca 2020 r. odbyło się pilotażowe spotkanie w ramach tworzenia Lokalnych Partnerstw ds. Wody. W spotkaniu uczestniczyli: Starosta Kraśnicki Andrzej Rola, Dyrektor Departament Środowiska i Zasobów Naturalnych Janusz Bodziacki, Z-ca Dyrektora Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Anna Baluch, przedstawiciele PGW Wody Polskie oddziału lubelskiego i radomskiego, przedstawiciel ARiMR BP Kraśnik, wójtowie gmin, delegaci Izb Rolniczych oraz rolnicy. Spotkanie prowadzone było w formie dyskusji, gdzie każdy mógł wyrazić swoje uwagi i spostrzeżenia na temat problemów związanych z gospodarką wodną na swoim terenie.

Przedstawiciele poszczególnych gmin czynnie uczestniczyli w dyskusji zgłaszając konkretne problemy z jakimi spotykają się  w temacie gospodarowania wodą (melioracja, mała retencja, studnie głębinowe). Każdy wyrażał swój punkt widzenia zwracając uwagę na zgoła odmienne rzeczy jakie występują na jego regionie, w zależności od ilość lub braku cieków wodnych, rodzaju upraw, ukształtowania terenu. Większość jednak przyznała że wszyscy powinni racjonalnie gospodarować wodą, a ostatnie opady nie przełożyły się na poprawę stanu suszy hydrologicznej. Poruszony był też temat wchodzenia upraw rolniczych na tereny sąsiadujące z korytami rzek (TUZ). Celem operacji jest z jednej strony stworzenie pierwszej w Polsce sieci współpracy miedzy lokalnym społeczeństwem w zakresie gospodarki wodnej, natomiast z drugiej strony innowacyjne wsparcie działań LPW przez utworzenie Zespołu eksperckiego, w skład którego wchodziliby m.in. przedstawiciele nauki, których zadaniem byłoby opracowanie zasad powstawania LPW, wsparcie w ramach szkoleń oraz wypracowanie raportu końcowego z działań grupy pilotażowej ze wskazaniem innowacyjnych rozwiązań pozwalających na racjonalną gospodarkę wodą w rolnictwie i na obszarach wiejskich.

Karol Kłopot
Koordynator ds. wody
LODR w Końskowoli

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie

Adres

ul. Pszczelińska 99
05-840 Brwinów

Telefon/fax

+48 22 729 66 34 do 38
+48 22 729 72 91

Adres e-mail

sekretariat@cdr.gov.pl
© Woda w Rolnictwie i na Obszarach Wiejskich 2023
Wykonanie: Solmedia.pl