Dnia 28 i 29 czerwca 2022r., odbyły się drugie spotkania Lokalnego Partnerstwa Wodnego w powiatach strzelecko-drezdeneckim i sulęcińskim. Tak jak w poprzednich czterech powiatach, omówione zostały najważniejsze problemy związane z wodą na danym terenie. Dyskusja została poprzedzona wykładem. Obecnie jesteśmy po drugich spotkaniach we wszystkich sześciu powiatach, które w tym roku dołączają do LPW. Dnia 13 lipca 2022r. odwiedziliśmy włodarzy powiatu słubickiego w celu rozwiania wszelkich wątpliwości oraz omówienia terminów poszczególnych przedsięwzięć.

Aktualnie planujemy ostatnie spotkania w ramach Partnerstwa wodnego w tym roku. Na spotkaniach będą podpisywane deklaracje współpracy, po czym zostaną sporządzone Plany Wieloletnie, tak jak miało to miejsce w przypadku powiatów objętych partnerstwem w ubiegłym roku.

W ubiegłym roku, inicjatywy MRiRW, Lubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Kalsku założył partnerstwa wodne w sześciu powiatach woj. lubuskiego (żagański, zielonogórski, krośnieński, międzyrzecki, świebodziński, gorzowski). Łącznie podpisano deklaracje współpracy z 54 członkami.

Pod koniec ubiegłego roku wydane zostały broszury ,,Dobre praktyki wodne’’ danego powiatu, które dostępne są na naszej stronie internetowej pod linkiem: https://www.lodr.pl/innowacje/1450-lokalne-partnerstwo-wodne-co-dalej

Pod konie ubiegłego roku zakończyły się spotkania dotyczące Lokalnego Partnerstwa Wodnego, w sześciu powiatach województwa lubuskiego. Po całym roku spotkań, wykładów, rozmów i ustaleń, podpisano deklarację współpracy m.in. z włodarzami poszczególnych powiatów, którzy zdecydowali się dołączyć i tak naprawdę stworzyć partnerstwo na swoim terenie.

Lokalne Partnerstwo Wodne – powiat świebodziński, spotkanie III, dnia 22.10.2020r.
Agata Pilecka

Dnia 22 października 2020r. w Lubuskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Kalsku odbyło się trzecie spotkanie Lokalnego Partnerstwa ds. Wody. Spotkanie, w którym tak jak poprzednio, brali udział partnerzy chętni do współpracy w ramach LPW, otworzył Pan Dyrektor Jerzy Bielawski.

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie

Adres

ul. Pszczelińska 99
05-840 Brwinów

Telefon/fax

+48 22 729 66 34 do 38
+48 22 729 72 91

Adres e-mail

sekretariat@cdr.gov.pl
© Woda w Rolnictwie i na Obszarach Wiejskich 2023
Wykonanie: Solmedia.pl