Pod konie ubiegłego roku zakończyły się spotkania dotyczące Lokalnego Partnerstwa Wodnego, w sześciu powiatach województwa lubuskiego. Po całym roku spotkań, wykładów, rozmów i ustaleń, podpisano deklarację współpracy m.in. z włodarzami poszczególnych powiatów, którzy zdecydowali się dołączyć i tak naprawdę stworzyć partnerstwo na swoim terenie.

Powiatami tymi są:

Aktualnie powstają plany dot. gospodarowania wodą i inwestycji z tym związanych dla każdego powiatu.

20 kwietnia Lubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Kalsku planuje zorganizować spotkanie dla ww. powiatów, a  dokładnie dla członków partnerstwa wodnego, a  następnie rozpoczynamy cykl spotkań z kolejnymi powiatami województwa lubuskiego.

W ramach Lokalnego Partnerstwa Wodnego zostały również stworzone broszury dot. dobrych praktyk wodnych, gdzie zainteresowani członkowie LPW przesyłali opisy działań wodnych, które zostały wykonane w ostatnim czasie na terenie ich powiatu, jako dobre praktyki wodne. Wszystkie te informacje zostały zebrane przez Lubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Kalsku i we ten sposób stworzono 6 broszur, po jednej dla każdego partnerskiego powiatu. Poniżej udostępniamy Państwu niniejsze broszury.

A My nie zatrzymujemy się i wkraczamy z inicjatywa partnerstwa w kolejne powiaty województwa, z nadzieją że działanie to wpłynie na poprawę gospodarki wodnej w województwie.

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie

Adres

ul. Pszczelińska 99
05-840 Brwinów

Telefon/fax

+48 22 729 66 34 do 38
+48 22 729 72 91

Adres e-mail

sekretariat@cdr.gov.pl
© Woda w Rolnictwie i na Obszarach Wiejskich 2023
Wykonanie: Solmedia.pl