Prace w ramach tworzenia Lokalnych Partnerstw ds. Wody (LPW) w województwie małopolskim w 2021 r. przeprowadzane są w grupach powiatów uwzględniających podobieństwa uwarunkowań geograficznych i ekonomiczno-społecznych prowadzenia działalności rolniczej oraz problemów związanych z korzystaniem z wód podziemnych i powierzchniowych, w konfiguracji 1. powiaty gorlicki, limanowski, nowosądecki; 2. powiaty nowotarski, suski, tatrzański; 3. powiaty myślenicki, oświęcimski, wadowicki; 4. powiaty dąbrowski, tarnowski; 5. powiaty bocheński, brzeski; 6. powiaty chrzanowski, olkuski oraz 7. powiaty krakowski, wielicki.

W czerwcu br. przeprowadzono cykl telekonferencji dla ww. grup powiatów, podczas których poza przedstawieniem wyników z prac pilotażowych LPW w 2020 r. (obejmujących powiaty miechowski i proszowicki) i planem działań na 2021r., scharakteryzowano wody powierzchniowe i podziemne w poszczególnych powiatach oraz omówiono:

  • Racjonalne nawodnienia w sadownictwie. Recykling wody w gospodarstwach z hodowlą bydła i trzody chlewnej;
  • Znaczenie TUZ dla lokalnych zasobów wodnych oraz dofinansowanie do użytkowania rolniczego TUZ;
  • Konflikty społeczne na tle wpływu rolników i właścicieli rybnych stawów hodowlanych na jakość i ilość zasobów wód powierzchniowych. Możliwości ich rozwiązania;
  • Kształtowanie świadomości wpływu rolników na środowisko, w tym głównie na stan ilościowy i jakościowy zasobów wodnych, poprzez wsparcie w korzystaniu z operacji w ramach nowej WPR (w tym szczególnie ekoschematy (ekoprogramy));
  • Zmiany w lokalnych warunkach wodnych wynikających z likwidacji kopalni ZGH Bolesław i ich wpływ na rolnictwo;
  • Ograniczenia dla produkcji rolnej wynikające z stref ochronnych ujęć i obszarów ochronnych ujęć wód podziemnych i powierzchniowych;
  • Znaczenie zagospodarowania wody opadowej w gospodarstwach rolnych oraz rozszerzenie opłaty od zmniejszenia powierzchni retencyjnej.

Kolejny etap projektu zakłada realizację audycji telewizyjnych i publikacji nt. rozwiązań lokalnych problemów z gospodarką wodną.

Wszystkich zainteresowanych udziałem w projekcie zapraszamy do kontaktu z pracownikami Małopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Karniowicach: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. 12 285 21 13/14 wew. 271 -  udział w projekcie nie rodzi zobowiązań finansowych dla żadnej ze Stron.

W 2021 r. projekt w województwie małopolskim realizowany jest w ramach operacji pod nazwą „Lokalne Partnerstwo ds. Wody (LPW) w Małopolsce” przewidzianej w planie operacyjnym Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2020-2021 w zakresie SIR, współfinansowanej ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

Paulina Mrowczyk-Madeja

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie

Adres

ul. Pszczelińska 99
05-840 Brwinów

Telefon/fax

+48 22 729 66 34 do 38
+48 22 729 72 91

Adres e-mail

sekretariat@cdr.gov.pl
© Woda w Rolnictwie i na Obszarach Wiejskich 2023
Wykonanie: Solmedia.pl