W dniu 14 grudnia 2022 r. w Dworze w Tomaszowicach odbyła się konferencja pt. „Lokalne Partnerstwo ds. Wody w Małopolsce – teraźniejszość i przyszłość”, zorganizowana przez Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego. Wydarzenie to miało na celu nawiązanie stosownej współpracy w zakresie tworzenia Lokalnych Partnerstw ds. Wody (LPW), jak również przedstawienie rozwiązań dotyczących racjonalnej gospodarki wodą i możliwości ubiegania się o wsparcie finansowe na realizację inwestycji z nią związanych.

Do udziału w spotkaniu wspólnie zaprosili Pan Dominik Pasek - Dyrektor Małopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego oraz Pan Ryszard Pagacz - I Wicewojewoda Małopolski. W wydarzeniu liczny udział wzięli przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego, instytucji zaangażowanych w przedsięwzięcia dotyczące gospodarowania zasobami wodnymi oraz rolnicy.

Konferencję otworzył Pan Karol Sepielak – p.o. Zastępcy Dyrektora Małopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego, który przybliżył również osiągnięcia Ośrodka po 2,5 letnim okresie wdrażania inicjatywy LPW w województwie małopolskim.

Wykład wprowadzający wygłosił Pan Ryszard Pagacz – I Wicewojewoda Małopolski, który podkreślił, że gospodarowanie zasobami wody wymaga prowadzenia mądrej, zintegrowanej polityki uwzględniającej zaangażowanie wszystkich szczebli administracji oraz użytkowników wód.

W dalszej kolejności głos zabrała Pani Joanna Gumula – Naczelnik Wydziału Gospodarki wodnej Departamentu Nieruchomości i Infrastruktury Wsi Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, która omówiła główne kierunki działań MRiRW  oraz źródła finansowania  gospodarki wodnej i aktywności LPW.

Następnie Pani Dominika Bar Michalczyk, przedstawicielka Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk, wygłosiła dwa wykłady: „LPW w Małopolsce - teraźniejszość i przyszłość” oraz „Woda dla rolnictwa”.

Z kolei ostatnie dwa wykłady wygłosiły przedstawicielki Instytutu Technologiczno-Przyrodniczego – Państwowego Instytutu Badawczego: Pani Aneta Lisowska - „Retencja wody w krajobrazie wiejskim” oraz Pani Katarzyna Karpińska – „Elementy gospodarki o obiegu zamkniętym w rolnictwie”.

Podjęta tematyka została pozytywnie odebrana przez zaproszonych gości i skłoniła do dyskusji – zarówno w kuluarach jak i na forum. Mamy nadzieję, że dzięki temu wspólne działania na rzecz poprawy gospodarki wodnej w województwie małopolskim nabiorą tempa i zaowocują przyłączeniem się szerokiego grona do inicjatywy Lokalnych Partnerstw ds. Wody.

W imieniu Dyrekcji Małopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego dziękujemy wszystkim Państwu za udział w konferencji.

zdjęcie: Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie

więcej informacji na stronie MODR w Karniowicach

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie

Adres

ul. Pszczelińska 99
05-840 Brwinów

Telefon/fax

+48 22 729 66 34 do 38
+48 22 729 72 91

Adres e-mail

sekretariat@cdr.gov.pl
© Woda w Rolnictwie i na Obszarach Wiejskich 2023
Wykonanie: Solmedia.pl