Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, we współpracy z Wojewódzkimi Ośrodkami Doradztwa Rolniczego, podjęło inicjatywę dotyczącą tworzenia Lokalnych Partnerstw ds. Wody (LPW) – czyli sieci efektywnej współpracy pomiędzy kluczowymi partnerami na rzecz zarządzania zasobami wody w rolnictwie i na obszarach wiejskich na poziomie lokalnym. Zgodnie z założeniami, Lokalne Partnerstwa ds. Wody (LPW) będą tworzone sukcesywnie w poszczególnych powiatach w kraju.

Nawiązanie współpracy pomiędzy zarządzającymi wodą oraz korzystającymi z wody na danym obszarze pozwoli na optymalizację podejmowanych działań na rzecz zrównoważonej gospodarki wodnej oraz efektywne wykorzystywanie możliwości finansowania inwestycji zarówno ze środków krajowych jak i wspólnotowych.

W województwie małopolskim, po utworzeniu w lipcu br. pilotażowego Lokalnego Partnerstwa ds. Wody (LPW) w powiecie miechowskim, podjęto decyzję o powołaniu drugiego z kolei LPW - w powiecie proszowickim.

Do współpracy zaproszono przedstawicieli podmiotów mających wpływ na gospodarkę wodną w wybranym powiecie, tzn: Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, Starostwa Powiatowego w Proszowicach, Urzędu Gminy i Miasta: Koszyce, Nowe Brzesko, Proszowice, Urzędu Gminy: Koniusza, Pałecznica, Radziemice, Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, Instytutu Technologiczno-Przyrodniczego Małopolskiego Ośrodka Badawczego, Nadleśnictwa Miechów, Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie, Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Krakowie, Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego, Małopolskiej Izby Rolniczej, Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Krakowie, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego w Proszowicach. Pierwsze spotkanie ww. potencjalnych partnerów odbyło się 2 września br. w siedzibie Małopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Karniowicach i miało na celu przedstawienie zakresów działań poszczególnych jednostek oraz wstępną wymianę dotychczasowych doświadczeń związanych z zarządzaniem zasobami wody, jak również omówienie ewentualnej kwestii przystąpienia do Lokalnego Partnerstwa ds. Wody. Zwrócono m.in. uwagę na problem erozji gleb i powodzi błyskawicznych, sposób użytkowania ziemi odbiegający od zasad dobrej kultury rolnej, zmieniony na przestrzeni lat stopień gospodarowania zasobami ziemi, brak pasów zieleni, samowolne tworzenie zastawek na ciekach wodnych, brak spółek wodnych, czy trudności z uzyskiwaniem zgód wodnoprawnych.

Kolejne spotkania będą dotyczyć diagnozy gospodarki wodnej powiatu proszowickiego pod kątem potrzeb rolnictwa i mieszkańców oraz wypracowania wspólnych rozwiązań na rzecz jej poprawy (m.in. rozpoznania terenu pod kątem posiadanych zasobów i działań związanych z gospodarką wodną – w tym dobrych praktyk optymalizujących zużycie wody, czy sposobów jej gromadzenia, wskazania miejsc najbardziej problemowych, struktury upraw oraz zapotrzebowania na wodę na danym terenie).

Podmioty zainteresowane przystąpieniem do Lokalnego Partnerstwa ds. Wody w powiecie proszowickim prosimy o kontakt - 12 285 21 13 wew. 271, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

tekst i fot. Paulina Mrowczyk-Madeja

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie

Adres

ul. Pszczelińska 99
05-840 Brwinów

Telefon/fax

+48 22 729 66 34 do 38
+48 22 729 72 91

Adres e-mail

sekretariat@cdr.gov.pl
© Woda w Rolnictwie i na Obszarach Wiejskich 2023
Wykonanie: Solmedia.pl