Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, we współpracy z Wojewódzkimi Ośrodkami Doradztwa Rolniczego, podjęło inicjatywę dotyczącą tworzenia Lokalnych Partnerstw ds. Wody (LPW) – czyli sieci efektywnej współpracy pomiędzy kluczowymi partnerami na rzecz zarządzania zasobami wody w rolnictwie i na obszarach wiejskich na poziomie lokalnym.

Nawiązanie współpracy pomiędzy zarządzającymi wodą oraz korzystającymi z wody na danym obszarze pozwoli na optymalizację podejmowanych działań na rzecz zrównoważonej gospodarki wodnej oraz efektywne wykorzystywanie możliwości finansowania inwestycji zarówno ze środków krajowych jak i wspólnotowych.W pierwszym etapie planowane jest utworzenie LPW na zasadach pilotażu, po jednym w każdym województwie.

Docelowo, w miarę potrzeb i możliwości, planowane jest utworzenie LPW w każdym powiecie w kraju. W województwie małopolskim do powołania pilotażowego LPW, a tym samym do dokonania diagnozy stanu gospodarki wodnej, wytypowano powiat miechowski.Pierwszym krokiem do podjęcia działań w tym kierunku było zaproszenie do współpracy przedstawicieli podmiotów mających wpływ na gospodarkę wodną w wybranym powiecie.

Dlatego też 9 czerwca br. w siedzibie Małopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Karniowicach odbyło się pierwsze spotkanie z przedstawicielami takich jednostek jak: Małopolski Urząd Wojewódzki, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Starostwo Powiatowe w Miechowie, Urząd Gminy i Miasta Miechów, Urzędy Gmin z powiatu miechowskiego, Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, Instytut Technologiczno-Przyrodniczy Małopolski Ośrodek Badawczy, Nadleśnictwo Miechów, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie, Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Krakowie, Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego oraz z rolnikami.

Celem spotkania było wzajemne poznanie zakresów działań poszczególnych jednostek oraz wstępna wymiana dotychczasowych doświadczeń związanych z zarządzaniem zasobami wody, jak również omówienie ewentualnej kwestii przystąpienia do pilotażowego Lokalnego Partnerstwa ds. Wody.Kolejne spotkania będą dotyczyć diagnozy gospodarki wodnej powiatu miechowskiego pod kątem potrzeb rolnictwa i mieszkańców oraz wypracowania wspólnych rozwiązań na rzecz jej poprawy (m.in. rozpoznania terenu pod kątem posiadanych zasobów i działań związanych z gospodarką wodną – w tym dobrych praktyk optymalizujących zużycie wody, czy sposobów jej gromadzenia, wskazania miejsc najbardziej problemowych, struktury upraw oraz zapotrzebowania na wodę na danym terenie).

Podmioty zainteresowane przystąpieniem do Lokalnego Partnerstwa ds. Wody w powiecie miechowskim prosimy o kontakt - 12 285 21 13 wew. 271; email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

tekst i fot. Paulina Mrowczyk-Madeja

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie

Adres

ul. Pszczelińska 99
05-840 Brwinów

Telefon/fax

+48 22 729 66 34 do 38
+48 22 729 72 91

Adres e-mail

sekretariat@cdr.gov.pl
© Woda w Rolnictwie i na Obszarach Wiejskich 2023
Wykonanie: Solmedia.pl