Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Karniowicach we współpracy z Telewizją Polską S.A. – Oddziałem Terenowym w Krakowie zrealizował nagrania dotyczące gospodarki wodnej w obrębie poszczególnych powiatów województwa małopolskiego. Celem projektu jest identyfikacja problemów w obszarze zarządzania zasobami wody pod kątem potrzeb rolnictwa i mieszkańców obszarów wiejskich oraz potencjalnych możliwości ich rozwiązania, jak również upowszechnianie dobrych praktyk w zakresie racjonalnego gospodarowania wodą w Małopolsce.

Kampania edukacyjno-informacyjna, zrealizowana w ramach operacji „Lokalne Partnerstwo ds. Wody (LPW) w Małopolsce”, składa się z 8 audycji TV (reportaży) wyemitowanych na antenie TVP3 Kraków.

Poszczególne reportaże dostępne są on-line ze strony MODR w Karniowicach

Zapraszamy do oglądania!

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie

Adres

ul. Pszczelińska 99
05-840 Brwinów

Telefon/fax

+48 22 729 66 34 do 38
+48 22 729 72 91

Adres e-mail

sekretariat@cdr.gov.pl
© Woda w Rolnictwie i na Obszarach Wiejskich 2023
Wykonanie: Solmedia.pl