Wieloletnie plany na rzecz gospodarki wodą w rolnictwie opracowane w ramach „Lokalnego Partnerstwa ds. Wody (LPW) w Małopolsce” dostępne on-line

W ramach operacji „Lokalne Partnerstwo ds. Wody (LPW) w Małopolsce” opracowano Wieloletnie plany na rzecz gospodarki wodą w rolnictwie dla poszczególnych grup powiatów w województwie małopolskim, w konfiguracji: 1. powiaty: gorlicki, limanowski, nowosądecki; 2. powiaty: nowotarski, suski, tatrzański; 3. powiaty: myślenicki, oświęcimski, wadowicki; 4. powiaty: dąbrowski, tarnowski; 5. powiaty: bocheński, brzeski; 6. powiaty: olkuski, chrzanowski, 7. Powiaty: krakowski, wielicki oraz 8. powiaty: miechowski i proszowicki. Grupy te uwzględniają podobieństwa uwarunkowań geograficznych i ekonomiczno-społecznych prowadzenia działalności rolniczej oraz problemów związanych z korzystaniem z wód podziemnych i powierzchniowych w obrębie powiatów. Przedmiotowe plany mogą okazać się pomocne w procesie decyzyjnym w ramach ubiegania się o środki na inwestycje z różnych źródeł zewnętrznych, w sposób właściwy i zgodny z oczekiwaniami mieszkańców.

Poszczególne plany dostępne są on-line – zapraszamy do zapoznania się z nimi na stronie MODR w Karniowicach

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie

Adres

ul. Pszczelińska 99
05-840 Brwinów

Telefon/fax

+48 22 729 66 34 do 38
+48 22 729 72 91

Adres e-mail

sekretariat@cdr.gov.pl
© Woda w Rolnictwie i na Obszarach Wiejskich 2023
Wykonanie: Solmedia.pl