Diagnoza stanu zasobów wodnych dla powiatów województwa mazowieckiego

Ekspertyzy opracowane w ramach realizacji operacji pod nazwą "Wsparcie dla tworzenia Lokalnych Partnerstw ds. Wody" zawierające: • diagnozę stanu zasobów wodnych, identyfikujących potrzeby i problemy w zakresie gospodarki wodnej • propozycje inwestycji oraz lokalnych działań do podjęcia w powiecie w zakresie racjonalnego gospodarowania wodą w rolnictwie. Opracowane ekspertyzy zwierają listy niezbędnych inwestycji w skali powiatu, które mogą złagodzić skutki susz i opadów nawalnych, wynikające ze zmian klimatycznych. Listy te będą stanowiły w przyszłości podstawę do ubiegania się o wsparcie z programu rozwoju obszarów wiejskich czy Krajowego Planu Odbudowy oraz innych dostępnych źródeł finansowych w zakresie gospodarki wodą.

więcej na stronie MODR

W dniach 22-23.06.2022 r. Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego zorganizował wyjazd studyjny w zakresie operacji pn. „Ochrona zasobów wodnych w krajobrazie rolniczym rolą Lokalnych Partnerstw ds. Wody” w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Plan Operacyjny na lata 2022-2023 w zakresie Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich, finansowana ze środków II schematu Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi we współpracy Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie oraz Wojewódzkimi Ośrodkami Doradztwa Rolniczego podjęło prace nad utworzeniem lokalnych partnerstw na rzecz wody (LPW), których zadanie polegało na zainicjowaniu, a następnie zacieśnianiu współpracy oraz stworzeniu sieci kontaktów pomiędzy lokalnym społeczeństwem a instytucjami i urzędami w zakresie gospodarki wodnej na obszarach wiejskich, ze szczególnym uwzględnieniem rolnictwa. Zdecydowano, że partnerstwa powstawać będą na poziomie powiatu, jako struktury obejmującej wystarczająco duże obszary geograficzne do podejmowania działań strategicznych, mających szansę realnego oddziaływania na procesy współpracy pomiędzy zaangażowanymi w projekt stronami.

Mała retencja-duże korzyści dla przyrody i rolnika” - pod takim hasłem Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego zorganizował wyjazd studyjny w zakresie operacji pt. „Wsparcie dla tworzenia Lokalnych Partnerstw ds. Wody” w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Plan Operacyjny na lata 2020-2021 w zakresie Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich, finansowanej ze środków II schematu Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Uczestnikami wyjazdu studyjnego byli doradcy, przedstawiciele lokalnych jednostek samorządowych i rolnicy.

Pod takim hasłem w Mazowieckim Ośrodku Doradztwa Rolniczego rozpoczął się II cykl szkoleń online w ramach operacji pn. „Wsparcie dla tworzenia Lokalnych Partnerstw ds. Wody”.

Szkolenia online dla potencjalnych członków Lokalnych Partnerstw Wodnych, czyli przedstawicieli lokalnych jednostek samorządowych, instytucji pełniących nadzór nad gospodarką wodną terenów użytkowanych rolniczo oraz rolników, prowadzi mgr inż. Maciej Humiczewski. Wykładowca jest ekspertem z zakresu inżynierii wodnej i środowiska oraz wieloletnim praktykiem w dziedzinie ekspertyz hydrologicznych wynikających z zapisów w ustawie „Prawo Wodne”.

Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego rozpoczyna od 17.02.2021 r. realizację cyklu szkoleń (online) dotyczących racjonalnego gospodarowania wodą w krajobrazie rolniczym we wszystkich powiatach województwa mazowieckiego.

W ramach Planu Operacyjnego KSOW na lata 2020–2021 w zakresie Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich MODR Warszawa, zorganizował konferencję online pt. „Wsparcie dla tworzenia Lokalnych Partnerstw ds. Wody. Racjonalne gospodarowanie zasobami wodnymi w rolnictwie w warunkach zmieniającego się klimatu”. Konferencja odbyła się w dniach 28 i 29 stycznia. Zgromadziła 363 uczestników, w tym 94 rolników/mieszkańców obszarów wiejskich, 202 doradców, 67 przedstawicieli instytucji decydujących o kształtowaniu zasobów wodnych na terenach rolniczych.

15 grudnia br. odbyło się ostatnie spotkanie online w powiecie siedleckim z cyklu „Wsparcie dla tworzenia Lokalnych Partnerstw ds. Wody” w ramach Planu Operacyjnego KSOW na lata 2020-2021 w zakresie Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich. Tematem przewodnim była retencja wodna w krajobrazie rolniczym oraz zmienność klimatu Środkowo-Wschodniej Polski. Przedstawiono wstępne wyniki analizy stanu gospodarki wodnej w powiecie siedleckim, który został wytypowany jako pilotażowy do utworzenia Lokalnego Partnerstwa ds. Wody. więcej na stronie MODR Warszawa

16 września br. odbyło się drugie spotkanie w ramach operacji „Wsparcie dla tworzenia Lokalnych Partnerstw ds. Wody” w ramach Planu Operacyjnego KSOW na lata 2020-2021 w zakresie Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich.

Dr hab. Andrzej Mikulski z Uniwersytetu Warszawskiego, podjął w swoim wykładzie temat prognozy klimatycznej na lata 2039 do 2099. Szczegółowo omówił temat „Krążenie wody w krajobrazie – jak zminimalizować zjawisko suszy”. Według wielu klimatologów w przyszłości w Polsce będzie występowała pora wilgotna i pora sucha, jak obecnie ma to miejsce w krajach subtropikalnych. Duże opady deszczu w zimie i małe opady w lecie będą znamienne w skutkach dla Polskiego rolnictwa. więcej na stronie MODR Warszawa

 

Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie rozpoczął cykl spotkań realizowanych w ramach operacji „Wsparcie dla tworzenia Lokalnych Partnerstw ds. Wody” w ramach Planu Operacyjnego KSOW na lata 2020-2021 w zakresie Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich.

Na terenie województwa mazowieckiego, do oceny stanu gospodarki wodnej i powołania pilotażowego Lokalnego Partnerstwa ds. Wody (LPW), wytypowano powiat siedlecki. W lipcowym spotkaniu w siedzibie MODR Oddział Siedlce wzięli udział przedstawiciele starostwa, urzędy gmin z powiatu siedleckiego, Zarząd Zlewni w Sokołowie Podlaskim, przedstawiciele Nadzoru Wodnego w Siedlcach, Związku Spółek Wodnych w Siedlcach, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie Wydział Zamiejscowy w Siedlcach, Mazowieckiej Izby Rolniczej Oddział Siedlce, Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Warszawie Wydział Spraw Terenowych w Siedlcach, Nadleśnictwa Siedlce oraz doradcy i indywidualni rolnicy.

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie

Adres

ul. Pszczelińska 99
05-840 Brwinów

Telefon/fax

+48 22 729 66 34 do 38
+48 22 729 72 91

Adres e-mail

sekretariat@cdr.gov.pl
© Woda w Rolnictwie i na Obszarach Wiejskich 2022
Wykonanie: Solmedia.pl