Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie rozpoczął cykl spotkań realizowanych w ramach operacji „Wsparcie dla tworzenia Lokalnych Partnerstw ds. Wody” w ramach Planu Operacyjnego KSOW na lata 2020-2021 w zakresie Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich.

Na terenie województwa mazowieckiego, do oceny stanu gospodarki wodnej i powołania pilotażowego Lokalnego Partnerstwa ds. Wody (LPW), wytypowano powiat siedlecki. W lipcowym spotkaniu w siedzibie MODR Oddział Siedlce wzięli udział przedstawiciele starostwa, urzędy gmin z powiatu siedleckiego, Zarząd Zlewni w Sokołowie Podlaskim, przedstawiciele Nadzoru Wodnego w Siedlcach, Związku Spółek Wodnych w Siedlcach, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie Wydział Zamiejscowy w Siedlcach, Mazowieckiej Izby Rolniczej Oddział Siedlce, Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Warszawie Wydział Spraw Terenowych w Siedlcach, Nadleśnictwa Siedlce oraz doradcy i indywidualni rolnicy.

Wystąpienie Małgorzaty Pucek z Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie dotyczyło roli Lokalnych Partnerstw ds. Wody w optymalnym zarządzaniu gospodarką wodną w powiecie, a wykład prof. dr hab. Rafała Wawera z Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach przedstawiał innowacje w zakresie nawadniania upraw, najnowocześniejsze systemy nawadniające. Profesor omówił także wpływ nawadniania na wielkość uzyskiwanego plonu oraz szereg rekomendacji dla działań państwowych w zakresie gospodarowania ograniczonymi zasobami wodnymi (na potrzeby gospodarstw domowych, rolnictwa i innych zastosowań).

Niedobory wody i postępujące zmiany klimatyczne są problemem w skali całego kraju, nie tylko lokalnym. Dyrektor Zarządu Zlewnii przedstawił w skrócie program retencji wodnej realizowany przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie na terenie powiatu siedleckiego, informując przy tym o zaplanowanej modernizacji i odbudowie jazów na rzece Liwiec. Dyrektor Spółek Wodnych wskazał potrzebę modernizacji urządzeń melioracyjnych na pozostałych ciekach wodnych w powiecie, których odbudowa i naprawa wymaga dużych nakładów finansowych, jednakże brakuje środków finansowych na same urządzenia piętrzące. Nadleśnictwo Siedlce przedstawiło szereg działań wykonanych na przestrzeni kilkudziesięciu lat w zakresie retencjonowania wody na terenie lasów państwowych. Według rolników na terenie powiatu siedleckiego nawadnianie powinno być skierowane pod uprawy warzywnicze i sadownicze. Obecne praktyki rolnicze wspomagające gromadzenie wody w glebie są związane z zabiegami podnoszącymi poziom próchnicy, poprzez stosowanie m.in. nawozów organicznych lub wysiewanie międzyplonów.

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach. zobowiązał się wspierać merytorycznie funkcjonowanie Lokalne Partnerstwo.

Gospodarzami spotkania byli Sławomir Piotrowski dyrektor Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego oraz Józef Jan Romańczuk – dyrektor MODR Oddział Siedlce.   

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie

Adres

ul. Pszczelińska 99
05-840 Brwinów

Telefon/fax

+48 22 729 66 34 do 38
+48 22 729 72 91

Adres e-mail

sekretariat@cdr.gov.pl
© Woda w Rolnictwie i na Obszarach Wiejskich 2023
Wykonanie: Solmedia.pl