Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego rozpoczyna od 17.02.2021 r. realizację cyklu szkoleń (online) dotyczących racjonalnego gospodarowania wodą w krajobrazie rolniczym we wszystkich powiatach województwa mazowieckiego.

Szkolenia skierowane są do przedstawicieli lokalnych jednostek samorządowych i instytucji kształtujących gospodarkę wodną terenów rolniczych oraz rolników. Mają za zadanie zainicjować współpracę oraz zawiązać sieć kontaktów między lokalnym społeczeństwem w celu utworzenia Lokalnych Partnerstw ds. Wody w każdym powiecie. Informacje o terminach szkoleń są na bieżąco zamieszczane na stronie internetowej www.modr.mazowsze.pl w zakładce Szkolenia.

Operacja pn. „Wsparcie dla tworzenia Lokalnych Partnerstw ds. Wody” współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w ramach działania 2: Działania na rzecz tworzenia sieci kontaktów dla doradców i służb wspierających wdrażanie innowacji na obszarach wiejskich.

Przy terminie każdego szkolenia jest zamieszczony aktywny formularz do rejestracji. Aby zarejestrować się na szkolenie należy kliknąć na „formularz”, następnie w link, który się wyświetli i podać wymagane do rejestracji dane.

Zapisz się na szkolenie

 

Kamil Kryński
MODR Warszawa
Dział Rolnictwa Ekologicznego i Ochrony Środowiska

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie

Adres

ul. Pszczelińska 99
05-840 Brwinów

Telefon/fax

+48 22 729 66 34 do 38
+48 22 729 72 91

Adres e-mail

sekretariat@cdr.gov.pl
© Woda w Rolnictwie i na Obszarach Wiejskich 2023
Wykonanie: Solmedia.pl