W dniach 22-23.06.2022 r. Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego zorganizował wyjazd studyjny w zakresie operacji pn. „Ochrona zasobów wodnych w krajobrazie rolniczym rolą Lokalnych Partnerstw ds. Wody” w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Plan Operacyjny na lata 2022-2023 w zakresie Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich, finansowana ze środków II schematu Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Celem operacji było zaplanowanie przyszłego systemu zarządzania wodą na obszarach wiejskich, który będzie odpowiedzią na postępujące zmiany klimatyczne oraz zabezpieczy wodą na cele rolnicze, przyczyni się do wzrostu retencji krajobrazowej i ochrony cennych siedlisk hydrogenicznych stanowiących unikalne ostoje bioróżnorodności terenów rolniczych.

Wydarzenie było dedykowane przedstawicielom: lokalnych jednostek samorządowych, spółek wodnych, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, ekspertom z zakresu hydrologii i hydrotechniki, doradcom, rolnikom zaangażowanych w działania sprzyjające retencji wodny w krajobrazie rolniczym, czyli członkom tworzących się Lokalnych Partnerstw ds.Wody na terenie województwa mazowieckiego.

Część konferencyjna odbyła się 22.06.2022 r. w kompleksie hotelowym „Milord. Restauracja & Hotel” w Kleszewie koło Pułtuska. Wykłady poprowadzili przedstawiciele Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz eksperci z zakresu ochrony terenów podmokłych i inżynierii wodnej w krajobrazie rolniczym.

więcej na stronie MODR

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie

Adres

ul. Pszczelińska 99
05-840 Brwinów

Telefon/fax

+48 22 729 66 34 do 38
+48 22 729 72 91

Adres e-mail

sekretariat@cdr.gov.pl
© Woda w Rolnictwie i na Obszarach Wiejskich 2023
Wykonanie: Solmedia.pl