Pod takim hasłem w Mazowieckim Ośrodku Doradztwa Rolniczego rozpoczął się II cykl szkoleń online w ramach operacji pn. „Wsparcie dla tworzenia Lokalnych Partnerstw ds. Wody”.

Szkolenia online dla potencjalnych członków Lokalnych Partnerstw Wodnych, czyli przedstawicieli lokalnych jednostek samorządowych, instytucji pełniących nadzór nad gospodarką wodną terenów użytkowanych rolniczo oraz rolników, prowadzi mgr inż. Maciej Humiczewski. Wykładowca jest ekspertem z zakresu inżynierii wodnej i środowiska oraz wieloletnim praktykiem w dziedzinie ekspertyz hydrologicznych wynikających z zapisów w ustawie „Prawo Wodne”.

Zaplanowano szkolenia w każdym powiecie województwa mazowieckiego. Podczas szkoleń zostanie zaprezentowana ścieżka administracyjno-prawna, jaką należy pokonać w celu uzyskania odpowiednich zgód wodnoprawnych dla inwestycji służących do retencjonowania wód.

Wykłady dotyczyć będą: obiektów, których budowa nie wymaga uzyskania zgód wodnoprawnych, dla których zgłoszenia wodnoprawne są niezbędne oraz takich, które wymagają uzyskania pozwolenia wodnoprawnego a także pozwolenia na budowę.

Wykładowcy wskażą potencjalne trudności i ograniczenia związane z planowaniem i realizacją inwestycji retencyjnych. Podsumowaniem szkoleń są dyskusje uczestników o potrzebach, inwestycjach, działaniach, które należy wdrożyć w skali powiatu, aby zapewnić wodę na potrzeby rolnictwa.

Informacje o terminach szkoleń są na bieżąco zamieszczane na stronie internetowej MODR Warszawa w zakładce Szkolenia - https://www.modr.mazowsze.pl/szkolenia-zbiorcze.

Szkolenia odbywają się w ramach Planu Operacyjnego KSOW na lata 2020-2021 w zakresie Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich pn. „Wsparcie dla tworzenia Lokalnych Partnerstw ds. Wody” w ramach działania 2: Działania na rzecz tworzenia sieci kontaktów dla doradców i służb wspierających wdrażanie innowacji na obszarach wiejskich.

Kamil Kryński
MODR Warszawa
Dział Rolnictwa Ekologicznego i Ochrony Środowiska

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie

Adres

ul. Pszczelińska 99
05-840 Brwinów

Telefon/fax

+48 22 729 66 34 do 38
+48 22 729 72 91

Adres e-mail

sekretariat@cdr.gov.pl
© Woda w Rolnictwie i na Obszarach Wiejskich 2023
Wykonanie: Solmedia.pl