Diagnoza stanu zasobów wodnych dla powiatów województwa mazowieckiego

Ekspertyzy opracowane w ramach realizacji operacji pod nazwą "Wsparcie dla tworzenia Lokalnych Partnerstw ds. Wody" zawierające: • diagnozę stanu zasobów wodnych, identyfikujących potrzeby i problemy w zakresie gospodarki wodnej • propozycje inwestycji oraz lokalnych działań do podjęcia w powiecie w zakresie racjonalnego gospodarowania wodą w rolnictwie. Opracowane ekspertyzy zwierają listy niezbędnych inwestycji w skali powiatu, które mogą złagodzić skutki susz i opadów nawalnych, wynikające ze zmian klimatycznych. Listy te będą stanowiły w przyszłości podstawę do ubiegania się o wsparcie z programu rozwoju obszarów wiejskich czy Krajowego Planu Odbudowy oraz innych dostępnych źródeł finansowych w zakresie gospodarki wodą.

więcej na stronie MODR

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie

Adres

ul. Pszczelińska 99
05-840 Brwinów

Telefon/fax

+48 22 729 66 34 do 38
+48 22 729 72 91

Adres e-mail

sekretariat@cdr.gov.pl
© Woda w Rolnictwie i na Obszarach Wiejskich 2023
Wykonanie: Solmedia.pl