15 grudnia br. odbyło się ostatnie spotkanie online w powiecie siedleckim z cyklu „Wsparcie dla tworzenia Lokalnych Partnerstw ds. Wody” w ramach Planu Operacyjnego KSOW na lata 2020-2021 w zakresie Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich. Tematem przewodnim była retencja wodna w krajobrazie rolniczym oraz zmienność klimatu Środkowo-Wschodniej Polski. Przedstawiono wstępne wyniki analizy stanu gospodarki wodnej w powiecie siedleckim, który został wytypowany jako pilotażowy do utworzenia Lokalnego Partnerstwa ds. Wody. więcej na stronie MODR Warszawa

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie

Adres

ul. Pszczelińska 99
05-840 Brwinów

Telefon/fax

+48 22 729 66 34 do 38
+48 22 729 72 91

Adres e-mail

sekretariat@cdr.gov.pl
© Woda w Rolnictwie i na Obszarach Wiejskich 2023
Wykonanie: Solmedia.pl