Mała retencja-duże korzyści dla przyrody i rolnika” - pod takim hasłem Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego zorganizował wyjazd studyjny w zakresie operacji pt. „Wsparcie dla tworzenia Lokalnych Partnerstw ds. Wody” w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Plan Operacyjny na lata 2020-2021 w zakresie Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich, finansowanej ze środków II schematu Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Uczestnikami wyjazdu studyjnego byli doradcy, przedstawiciele lokalnych jednostek samorządowych i rolnicy.

Wydarzenie odbyło się 19-20.10.2021 roku na terenie Biebrzańskiego Parku Narodowego. Rozpoczęło się od sesji wykładowej, w kompleksie hotelowo-konferencyjnym „Bartlowizna. Serce Biebrzy”. Profesor Mateusz Grygoruk ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie zajął słuchaczy tematem współczesnych wyzwań gospodarki wodnej w rolnictwie. Racjonalne gospodarowanie wodą powinno opierać się na ograniczeniu ryzyka utraty zasobów wód podziemnych, poprzez spowalnianie odpływu wody z krajobrazu. Na przykładzie kilkudziesięcioletnich obserwacji funkcjonowania zbiornika Siemianówka wiadomo, że inwestycje silnie ingerujące w doliny rzeczne, nie zawsze będą skutecznym sposobem  zapobiegania suszy, a wręcz mogą przyczyniać się do jej pogłębienia na terenie zlewni. W pierwszej kolejności retencję należy opierać na działaniach najbardziej zbliżonych do naturalnych procesów zachodzących w dolinie rzecznej, pamiętając że rzeki i tereny podmokłe są już inwestycją samą w sobie.

obszerna relacja z wyjazdu na stronie MODR Warszawa

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie

Adres

ul. Pszczelińska 99
05-840 Brwinów

Telefon/fax

+48 22 729 66 34 do 38
+48 22 729 72 91

Adres e-mail

sekretariat@cdr.gov.pl
© Woda w Rolnictwie i na Obszarach Wiejskich 2023
Wykonanie: Solmedia.pl