Zapraszamy do zapoznania się z e-broszurami wydanymi w ramach realizacji operacji Zakładanie lokalnych partnerstw do spraw wody (LPW) – nowatorskie elementy racjonalnej gospodarki wodnej na obszarach wiejskich” w ramach dwuletniego planu operacyjnego 2020-2021 w zakresie Sieci na rzecz innowacji  w rolnictwie  i na obszarach wiejskich.

Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Łosiowie w ramach Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich, zrealizował cykl spotkań online w ramach realizacji operacji: „Spotkania tematyczne dla kooperantów lokalnych partnerstw do spraw wody (LPW) - dobre praktyki w gospodarce wodnej” w ramach dwuletniego planu operacyjnego 2020-2021 w zakresie Sieci na rzecz innowacji  w rolnictwie  i na obszarach wiejskich.

11 marca rozpoczynamy II cykl spotkań on-line dot. LPW w ramach realizacji operacji: „Spotkania tematyczne dla kooperantów lokalnych partnerstw do spraw wody (LPW) - dobre praktyki w gospodarce wodnej” w ramach dwuletniego planu operacyjnego 2020-2021 w zakresie Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich”.

Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Łosiowie rozpoczął w I półroczu 2020 r. realizację operacji: „Spotkania tematyczne dot. założenia lokalnych partnerstw do spraw wody (LPW)” w ramach dwuletniego planu operacyjnego 2020-2021 w zakresie Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich. Spotkania te pozwoliły na przedstawienie tematu gospodarowania wodą ponad 120-stu uczestnikom. Na zakończenie realizacji I etapu tworzenia LPW opracowano z programu pilotażowego „Raport z zawiązania i prac Lokalnego Partnerstwa ds. Wody Powiatu Krapkowickiego” oraz nagrano film krótkometrażowy „Dobre praktyki w zakresie gospodarki wodnej i oszczędnego gospodarowania nią w rolnictwie i na obszarach wiejskich”.

W ramach realizacji operacji w 2020 r. pn. „Spotkania tematyczne dot. założenia lokalnych partnerstw do spraw wody (LPW)” w ramach dwuletniego planu operacyjnego 2020-2021 w zakresie Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich OODR w Łosiowie nagrał film krótkometrażowy „Dobre praktyki w zakresie gospodarki wodnej i oszczędnego gospodarowania nią w rolnictwie i na obszarach wiejskich” promujący dobre praktyki w zakresie gospodarowania wodą w rolnictwie i gospodarstwie.

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie

Adres

ul. Pszczelińska 99
05-840 Brwinów

Telefon/fax

+48 22 729 66 34 do 38
+48 22 729 72 91

Adres e-mail

sekretariat@cdr.gov.pl
© Woda w Rolnictwie i na Obszarach Wiejskich 2023
Wykonanie: Solmedia.pl