11 marca rozpoczynamy II cykl spotkań on-line dot. LPW w ramach realizacji operacji: „Spotkania tematyczne dla kooperantów lokalnych partnerstw do spraw wody (LPW) - dobre praktyki w gospodarce wodnej” w ramach dwuletniego planu operacyjnego 2020-2021 w zakresie Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich”.

Poruszone zostaną m.in. zagadnienia dotyczące:

  • Możliwości pozyskania wsparcia finansowego na inwestycje związane z gospodarką wodną w rolnictwie i na obszarach wiejskich z uwzględnieniem ze środków krajowych i unijnych.

  • Zasady współpracy z Wodami Polskimi. Możliwości i zasady korzystania z wód, w tym przedstawienie ścieżki poruszania się w zakresie uzyskania zgód wodnoprawnych ze szczególnym uwzględnieniem nawodnień i odwodnień terenów rolnych oraz uzyskiwania pozwoleń na wykonywanie urządzeń na wodach stanowiących własność Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie oraz na gruntach prywatnych (np. zastawki, drenarki), jak również identyfikację głównych problemów w zakresie korzystania z wód dotyczących środowiska rolniczego oraz obszarów wiejskich.

  • Funkcjonowanie spółek wodnych w województwie opolskim – dotacje z budżetu Państwa z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie wód i urządzeń melioracji wodnych.

  • Postępowanie administracyjne dla realizacji inwestycji w zakresie przeciwdziałania skutkom suszy.

  • Jak skutecznie zapobiegać eutrofizacji wód?

  • Raport jako narzędzie pracy LPW.

 

Szczegółowe informacje oraz zgłoszenia dostępne będą u koordynatorów spotkań wskazanych poniżej.

Harmonogram spotkań on-line:

1. 11.03.2021 – powiat głubczycki, koordynacja: Renata Wojas, tel. 77 44 37 143

2. 12.03.2021 – powiat namysłowski, koordynacja: Joanna Palij, tel. 77 44 37 130

3. 18.03.2021 – powiat strzelecki, koordynacja: Kamila Niedzielska, Ewelina Stalska, tel. 77 44 37 128/127

4. 19.03.2021 – powiat oleski, koordynacja: Renata Wojas, tel. 77 44 37 143

5. 15.04.2021 – powiat opolski, koordynacja: Kamila Niedzielska, Ewelina Stalska, tel. 77 44 37 128/127

6. 16.04.2021 – powiat prudnicki, koordynacja: Renata Wojas, tel. 77 44 37 143

7. 22.04.2021 – powiat brzeski, koordynacja: Joanna Palij, tel. 77 44 37 130

8. 23.04.2021 – powiat kędzierzyńsko-kozielski, koordynacja: Kamila Niedzielska, Ewelina Stalska, tel. 77 44 37 128/127

9. 13.05.2021 – powiat nyski, koordynacja: Joanna Palij, tel. 77 44 37 130

10. 14.05.2021 – powiat kluczbrski, koordynacja: Kamila Niedzielska, Ewelina Stalska, tel. 77 44 37 128/127

 

Serdecznie zapraszamy do udziały wszystkich zainteresowanych tematem!!!

Kamila Niedzielska

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie

Adres

ul. Pszczelińska 99
05-840 Brwinów

Telefon/fax

+48 22 729 66 34 do 38
+48 22 729 72 91

Adres e-mail

sekretariat@cdr.gov.pl
© Woda w Rolnictwie i na Obszarach Wiejskich 2023
Wykonanie: Solmedia.pl