W ramach realizacji operacji w 2020 r. pn. „Spotkania tematyczne dot. założenia lokalnych partnerstw do spraw wody (LPW)” w ramach dwuletniego planu operacyjnego 2020-2021 w zakresie Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich OODR w Łosiowie nagrał film krótkometrażowy „Dobre praktyki w zakresie gospodarki wodnej i oszczędnego gospodarowania nią w rolnictwie i na obszarach wiejskich” promujący dobre praktyki w zakresie gospodarowania wodą w rolnictwie i gospodarstwie.

Zapraszamy do obejrzenia!

Dobre praktyki w zakresie gospodarki wodnej

 

Kamila Niedzielska

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie

Adres

ul. Pszczelińska 99
05-840 Brwinów

Telefon/fax

+48 22 729 66 34 do 38
+48 22 729 72 91

Adres e-mail

sekretariat@cdr.gov.pl
© Woda w Rolnictwie i na Obszarach Wiejskich 2023
Wykonanie: Solmedia.pl