Wychodząc naprzeciw problemom i chcąc zwiększyć zasoby wodne na obszarach wiejskich, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie we współpracy z wojewódzkimi ośrodkami doradztwa rolniczego podjęło inicjatywę utworzenia w każdym województwie „Lokalnych Partnerstw ds. Wody”, które mają na celu współpracę między instytucjami i urzędami gospodarki wodnej, jak również lokalnym społeczeństwem z priorytetowym uwzględnieniem rolnictwa.

Przygotowanie polskiego rolnictwa na trwające zmiany klimatyczne jest zadaniem niezwykle potrzebnym i wymagającym zaangażowania nie tylko administracji wszystkich szczebli, ale przede wszystkim samych użytkowników wód, których decyzje bezpośrednio wpływają na ilość i jakość wody w rolnictwie i na obszarach wiejskich.

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi we współpracy z Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie i ośrodkami doradztwa rolniczego, pragnie zainspirować środowiska lokalne we wszystkich powiatach do powołania lokalnych partnerstw do spraw wody (LPW).

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie

Adres

ul. Pszczelińska 99
05-840 Brwinów

Telefon/fax

+48 22 729 66 34 do 38
+48 22 729 72 91

Adres e-mail

sekretariat@cdr.gov.pl
© Woda w Rolnictwie i na Obszarach Wiejskich 2023
Wykonanie: Solmedia.pl