Przygotowanie polskiego rolnictwa na trwające zmiany klimatyczne jest zadaniem niezwykle potrzebnym i wymagającym zaangażowania nie tylko administracji wszystkich szczebli, ale przede wszystkim samych użytkowników wód, których decyzje bezpośrednio wpływają na ilość i jakość wody w rolnictwie i na obszarach wiejskich.

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi we współpracy z Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie i ośrodkami doradztwa rolniczego, pragnie zainspirować środowiska lokalne we wszystkich powiatach do powołania lokalnych partnerstw do spraw wody (LPW).

Głównym celem projektu jest zastosowanie podejścia terytorialnego dla łagodzenia problemów związanych z zarządzaniem wodą na obszarach wiejskich. Jego istota polega na stworzeniu płaszczyzny współpracy pomiędzy istotnymi podmiotami mającymi wpływ w tym zakresie, poprzez utworzenie lokalnych partnerstw do spraw wody. Jako obszar działania LPW przyjęto powiat reprezentowany przez podmioty działające na jego terenie.

W 2020 r. planuje się pilotażowo utworzyć w każdym województwie po jednym LPW.

Z inicjatywy Podkarpackiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Boguchwale 23 lipca w Domu Strażaka w Bukowsku odbyło się I spotkanie, którego celem było utworzenie Lokalnego Partnerstwa ds. Wody dla powiatu sanockiego.

W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele samorządów terytorialnych szczebla gminnego, powiatowego i wojewódzkiego, PGW Wody Polskie, izby rolniczej, lasów państwowych, parków krajobrazowych, uczelni wyższych, rolników, ARiMR, WFOŚiGW oraz spółek wodnych.

Wszystkich przybyłych w imieniu Podkarpackiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego przywitała pani Janina Kamińska – zastępca dyrektora.

W pierwszej części uczestnicy zostali zapoznani z celem tworzenia Lokalnych Partnerstw ds. Wody, jakie będą jego efekty działania, komu będzie służyć oraz z planem działania LPW.

Następnie uczestniczący w spotkaniu przedstawili z jakimi problemami dotyczącymi gospodarką wodą spotykają się w zakresie swojego działania.

Kolejne spotkanie odbędzie się w już na początku września.

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie

Adres

ul. Pszczelińska 99
05-840 Brwinów

Telefon/fax

+48 22 729 66 34 do 38
+48 22 729 72 91

Adres e-mail

sekretariat@cdr.gov.pl
© Woda w Rolnictwie i na Obszarach Wiejskich 2023
Wykonanie: Solmedia.pl