Wychodząc naprzeciw problemom i chcąc zwiększyć zasoby wodne na obszarach wiejskich, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie we współpracy z wojewódzkimi ośrodkami doradztwa rolniczego podjęło inicjatywę utworzenia w każdym województwie „Lokalnych Partnerstw ds. Wody”, które mają na celu współpracę między instytucjami i urzędami gospodarki wodnej, jak również lokalnym społeczeństwem z priorytetowym uwzględnieniem rolnictwa.

Lokalne partnerstwo wodne jest dobrowolnym i nieformalnym zrzeszeniem osób i podmiotów które są zainteresowane lub zaangażowane w gospodarowanie wodą w danym powiecie czy gminie.

Głównym celem funkcjonowania lokalnych partnerstw wodnych jest poprawa gospodarki wodnej na terenie powiatu i gminy poprzez:

  • aktywizowanie społeczności lokalnych i umacnianie współpracy pomiędzy wszystkimi podmiotami,
  • diagnoza sytuacji w zakresie zarządzania zasobami wody pod kątem potrzeb rolnictwa i mieszkańców obszarów wiejskich,
  • wypracowanie wspólnych rozwiązań na rzecz poprawy szeroko pojętej gospodarki wodnej w rolnictwie i na obszarach wiejskich oraz współdecydowanie o tym co dzieje się na danym terenie,
  • opiniowanie i wypracowanie planów inwestycyjnych związanych z wodą pod kątem bezpieczeństwa i potrzeb mieszkańców, jak i zabezpieczenia celów produkcyjnych oraz ochrony środowiska,
  • działania promocyjne i edukacyjne wśród mieszkańców na rzecz racjonalnej gospodarki wodą.

W skład partnerstwa powinny wchodzić zarówno podmioty realizujące i odpowiedzialne za zadania w zakresie gospodarowania wodą, jak i osoby/organizacje zainteresowane efektywną gospodarką wodną. Zaczynając od rolników, spółek wodnych i doradców rolniczych, poprzez władze samorządowe – gmina, powiat, region, wraz ze służbami Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, jednostkami odpowiedzialnymi za kwestie środowiskowe – RDOŚ oraz ekspertami działającymi w obszarze hydrologii czy hydrotechniki.

Celem Lokalnych Partnerstw ds. Wody jest zawiązanie do końca 2022 r. partnerstwa w każdym powiecie województwa podkarpackiego.

Analizując aktualny stan opadów na terenie całego kraju, należy uznać działanie utworzenia partnerstwa za priorytetowy w walce z suszą. Co w przyszłości przyczyni się do znacznego zwiększenia plonu i poprawy jakości życia na obszarach wiejskich.

W latach 2020 -2022  w województwie  podkarpackim w ramach projektu LPW odbyło się 21 spotkań stacjonarnych oraz 2 konferencje wojewódzkie, tj. jedna wprowadzająca (webinarium) pn. „Dobre praktyki w gospodarowaniu wodą na terenie województwa podkarpackiego” oraz druga podsumowująca  pn. „Lokalne Partnerstwa ds. Wody szansą na wzmocnienie współpracy w zakresie racjonalnego gospodarowania wodą”. W 2021 roku zawiązało się 9 porozumień LPW. dla których powstał „Plan rozwoju gospodarki wodą na terenach wiejskich na lata 2022-2026”, który publikujemy. W 2022 roku sukcesywnie zawiązują się nowe porozumienia Lokalnych Partnerstw ds. wody na terenie województwa podkarpackiego .

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych udziałem w tworzeniu Lokalnych partnerstw do spraw wody w województwie podkarpackim do kontaktu: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

  • Bartłomiej Knurek - 723 977 494 , 17 870 15 43.

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie

Adres

ul. Pszczelińska 99
05-840 Brwinów

Telefon/fax

+48 22 729 66 34 do 38
+48 22 729 72 91

Adres e-mail

sekretariat@cdr.gov.pl
© Woda w Rolnictwie i na Obszarach Wiejskich 2023
Wykonanie: Solmedia.pl