Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie 30 marca 2021 r. spotkaniem on-line rozpoczął II etap tworzenia Lokalnych Partnerstw ds. Wody w województwie podlaskim w ramach operacji „Wsparcie dla Lokalnych Partnerstw ds. Wody”. W wydarzeniu wzięli udział przedstawiciele instytucji samorządowych, izb rolniczych, spółek wodnych, rolnicy, doradcy oraz inni zainteresowani gospodarowaniem wodą w rolnictwie i na obszarach wiejskich z powiatu augustowskiego, bielskiego, kolneńskiego, monieckiego, siemiatyckiego, suwalskiego, wysokomazowieckiego i zambrowskiego.

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, we współpracy z Wojewódzkimi Ośrodkami Doradztwa Rolniczego, podjęło inicjatywę dotyczącą tworzenia Lokalnych Partnerstw ds. wody (LPW) – czyli sieci efektywnej współpracy pomiędzy kluczowymi partnerami na rzecz zarządzania zasobami wody w rolnictwie i na obszarach wiejskich na poziomie lokalnym.

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie

Adres

ul. Pszczelińska 99
05-840 Brwinów

Telefon/fax

+48 22 729 66 34 do 38
+48 22 729 72 91

Adres e-mail

sekretariat@cdr.gov.pl
© Woda w Rolnictwie i na Obszarach Wiejskich 2023
Wykonanie: Solmedia.pl