Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie 30 marca 2021 r. spotkaniem on-line rozpoczął II etap tworzenia Lokalnych Partnerstw ds. Wody w województwie podlaskim w ramach operacji „Wsparcie dla Lokalnych Partnerstw ds. Wody”. W wydarzeniu wzięli udział przedstawiciele instytucji samorządowych, izb rolniczych, spółek wodnych, rolnicy, doradcy oraz inni zainteresowani gospodarowaniem wodą w rolnictwie i na obszarach wiejskich z powiatu augustowskiego, bielskiego, kolneńskiego, monieckiego, siemiatyckiego, suwalskiego, wysokomazowieckiego i zambrowskiego.

Celem spotkania było zapoznanie uczestników z ideą tworzenia LPW, przedstawienie aktualnych problemów z gospodarowaniem wodą w rolnictwie oraz zachęcenie do uczestnictwa w Partnerstwach.

Wojciech Mojkowski - Dyrektor Podlaskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Szepietowie otworzył spotkanie i przywitał interesariuszy. Podkreślił jak ważna jest woda w dobie coraz częściej występujących okresach suszy.

Łukasz Mioduszewski koordynator LPW przedstawił idę tworzenia LPW oraz wnioski, które udało się wypracować podczas spotkań pilotażowych Lokalnego Partnerstwa ds. Wody w powiecie grajewskim.

Dr hab. Mateusz Grygoruk, prof. SGGW z Katedry Hydrologii, Meteorologii i Gospodarki Wodnej Szkoły Główniej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, przeprowadził wykład pt. „LPW, szansą na aktualne problemy gospodarowania wodą w rolnictwie” w zakresie:

  • - Kontekst wód i rolnictwa – odejdźmy od koryta,
  • - Problemy gospodarowania wodą w rolnictwie,
  • - Zmiany klimatu, a działalność człowieka,
  • - Regulacja rzek, prace utrzymaniowe i inwestycyjne: stan i propozycje działań,
  • - Województwo Podlaskie – szanse i zagrożenia,
  • - Lokalne Partnerstwa ds. Wody.

Elementem kończącym spotkanie była dyskusja uczestników na temat współpracy oraz udziału w kolejnych spotkaniach w ramach Lokalnych Partnerstw ds. Wody.

Łukasz Mioduszewski
Anna Kostro

 Poszerzajmy zamiast pogłębiaćPoszerzajmy zamiast pogłębiaćAdaptacja?Adaptacja?

Renaturyzacja czy retencja korytowa?Renaturyzacja czy retencja korytowa?

Województwo podlaskieWojewództwo podlaskie

Zagrożenie susza w powiatach województwa podlaskiegoZagrożenie susza w powiatach województwa podlaskiego

 

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie

Adres

ul. Pszczelińska 99
05-840 Brwinów

Telefon/fax

+48 22 729 66 34 do 38
+48 22 729 72 91

Adres e-mail

sekretariat@cdr.gov.pl
© Woda w Rolnictwie i na Obszarach Wiejskich 2023
Wykonanie: Solmedia.pl