W ostatnich latach w Polsce odnotowuje się coraz większe wahania temperatur i bardziej widoczne zmiany klimatyczne. Zimy są coraz mniej śnieżne, przez co wiosną w glebie nie ma zapasu wody potrzebnego do rozpoczęcia okresu wegetacyjnego roślin, a w okresie wzrostu opady deszczu są zbyt niskie, by zaspokoić zapotrzebowanie produkcji roślinnej. Rolnictwo wielkoobszarowe, małe i duże gospodarstwa rolne w tym o profilu roślinnym, zwierzęcym i stawowe, ale również przedsiębiorstwa produkcyjne czy gospodarstwa domowe, stoją przed wyzwaniem, jak uchronić się przed brakiem wody.

Często spotykaną barierą, przy realizacji pozytywnych inicjatyw mogących wpłynąć korzystnie na zasobność i dostępność wody na danym terenie, jest brak współpracy między instytucjami i podmiotami mającymi strategiczne pozycje w gospodarowaniu zasobami wodnymi.

Ślaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Częstochowie zaprasza do współpracy w tworzeniu pierwszego Lokalnego Partnerstwa do spraw Wody powiatu cieszyńskiego.

plakat LPWplakat LPW

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie

Adres

ul. Pszczelińska 99
05-840 Brwinów

Telefon/fax

+48 22 729 66 34 do 38
+48 22 729 72 91

Adres e-mail

sekretariat@cdr.gov.pl
© Woda w Rolnictwie i na Obszarach Wiejskich 2023
Wykonanie: Solmedia.pl