Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Częstochowie realizuje projekt utworzenia Lokalnych Partnerstw do spraw Wody w województwie śląskim. Jest to zadanie zlecone przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi w celu przeciwdziałania skutkom suszy i powodzi szczególnie na terenach rolniczych. W latach 2020 – 2022 zostały przeprowadzone spotkania we wszystkich powiatach województwa śląskiego, mające na celu przybliżenie idei istnienia LPW w Polsce.

Głównym zadaniem LPW jest stworzenie sieci efektywnej współpracy pomiędzy wszystkimi kluczowymi Partnerami na rzecz zarządzania zasobami wody w rolnictwie i na obszarach wiejskich powiatów, przede wszystkim pomiędzy społecznością lokalną, a instytucjami i urzędami.

Przypominamy, że Partnerami LPW mogą być przedstawiciele samorządów terytorialnych, instytucji naukowych, podmioty publiczne, prywatne, rolnicy, rybacy i wszyscy korzystający z wód i mający wpływ na zarządzanie zasobami wodnymi. Celem Lokalnego Partnerstwa do spraw Wody jest stworzenie, przy aktywnym udziale członków, Wieloletnich Planów Gospodarowania Zasobami Wodnymi w powiecie wraz z rankingiem inwestycji niezbędnych dla poprawy zasobów wodnych.

więcej na stronie SODR w Częstochowie

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie

Adres

ul. Pszczelińska 99
05-840 Brwinów

Telefon/fax

+48 22 729 66 34 do 38
+48 22 729 72 91

Adres e-mail

sekretariat@cdr.gov.pl
© Woda w Rolnictwie i na Obszarach Wiejskich 2023
Wykonanie: Solmedia.pl