Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie we współpracy z Wojewódzkimi Ośrodkami Doradztwa Rolniczego, podejmuje inicjatywę tworzenia Lokalnych Partnerstw ds. Wody (LPW) - czyli sieci efektywnej współpracy na poziomie lokalnym pomiędzy kluczowymi partnerami na rzecz zarządzania zasobami wody w rolnictwie i na obszarach wiejskich. Aby zdiagnozować stan gospodarki wodnej i wypracować zasady racjonalnej gospodarki wodnej, wszyscy zarządzający i korzystający z wód na danym obszarze powinni nawiązać współpracę i wspólnie działać na rzecz zrównoważonej gospodarki wodnej. Dlatego ważnym jest utworzenie Lokalnych Partnerstw ds. Wody.

 

Pierwszą inicjatywą będzie utworzenie pilotażowych LPW w jednym powiecie każdego województwa. W późniejszym okresie planowane jest utworzenie LPW w każdym powiecie. W województwie świętokrzyskim do utworzenia pilotażowego LPW wytypowano powiat konecki.

W związku z powyższym, mam przyjemność zaprosić Państwa do współpracy oraz na pierwsze spotkanie dotyczące zagadnień związanych z tworzeniem Lokalnych Partnerstw ds. Wody. Spotkanie odbędzie się w dniu 08.07.2020 r. o godz. 10.00 w siedzibie Świętokrzyskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach (Modliszewice, ul. Piotrkowska 30, 26-200 Końskie).

Proszę o potwierdzenie swojego udziału w spotkaniu do dnia 07.07.2020 r.

Program spotkania:

  1. Cel powołania LPW
  2. Autoprezentacja potencjalnych partnerów LPW
  3. Projekt planu działania LPW w powiecie koneckim
  4. Wybór zespołu do opracowania zasobów wodnych w powiecie koneckim
  5. Deklaracja współpracy LPW
  6. Przyjęcie i plan tematów kolejnych spotkań LPW do końca roku 2020

Osoba do kontaktu: Anna Pilarska, 41 372 22 84.

Informacje o projekcie:

Spotkanie pilotażowe, w tym kolejne spotkania w tym roku, dotyczące tworzenia Lokalnych Partnerstw ds. Wody realizowane będą w ramach operacji własnej Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich (SIR) pt. "Nawiązywanie kontaktów między podmiotami zainteresowanymi utworzeniem Lokalnego Partnerstwa ds. Wody w powiecie koneckim" - Plan Operacyjny na lata 2020-2021.

Celem operacji jest zainicjowanie współpracy oraz stworzenie sieci kontaktów miedzy lokalnym społeczeństwem a instytucjami i urzędami, w zakresie gospodarki wodnej na obszarach wiejskich ze szczególnym uwzględnieniem rolnictwa. 

Planowanym efektem operacji będzie utworzenie pilotażowego Lokalnego Partnerstwa ds. Wody obejmującego swym zasięgiem powiat konecki, w którego skład wejdą przedstawiciele administracji publicznej, rolników, doradztwa rolniczego, nauki, a także opracowanie raportu podsumowującego spotkania LPW.

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie

Adres

ul. Pszczelińska 99
05-840 Brwinów

Telefon/fax

+48 22 729 66 34 do 38
+48 22 729 72 91

Adres e-mail

sekretariat@cdr.gov.pl
© Woda w Rolnictwie i na Obszarach Wiejskich 2023
Wykonanie: Solmedia.pl