Dnia 24 marca 2021 roku Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie realizując operację Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich (SIR) pn. Tworzenie Lokalnych Partnerstw ds. Wody zorganizował webinarium poświęcone aktualnym problemom gospodarowania wodą w rolnictwie i na obszarach wiejskich. Powyższe wydarzenie, rozpoczął Pan Damian Godziński Dyrektor WMODR z s. w Olsztynie. Spotkanie było inauguracją operacji SIR w bieżącym roku, w którym to lokalne partnerstwa powstaną w 9 powiatach województwa warmińsko-mazurskiego.

Webinarium miało na celu przedstawienie możliwie szerokiemu gronu odbiorców założeń związanych z tworzeniem Lokalnych Partnerstw ds. Wody oraz korzyści płynących z takiej współpracy. Szczególnie ważną uwagę zwrócono na fakt, iż w związku z zauważalnymi skutkami zmian klimatu w naszym kraju, konieczna jest zmiana podejścia nie tylko do produkcji rolnej, ale również do gospodarowania wodami i wypracowywania nowych rozwiązań.

Szczególnym gościem wydarzenia był Pan Ryszard Kamiński - Podsekretarz Stanu MRiRW, który wraz z Panem dr hab. inż. Zbigniew Brodziński prof. UWM przybliżyli ideę i założenia tworzenia lokalnych partnerstw ds. wody. Podczas kolejnych prelekcji poruszono zagadnienia związane z charakterystyką zasobów wodnych województwa warmińsko mazurskiego, dostosowaniem gospodarstw rolnych do zmieniających się warunków klimatycznych, jak również metod i technologii związanych z dobrymi praktykami dotyczącymi racjonalnego zarządzania wodą w gospodarstwach rolnych.

Podczas webinarium nie zabrakło prelekcji przedstawiciela SIR z Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie. Dzięki niemu dowiedzieliśmy się o sposobie funkcjonowania Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich, zasadach tworzenia grup operacyjnych oraz założeniach działania „Współpraca”.

Wszystkie z poruszonych podczas spotkania tematów wpisują się w założenia Europejskiego Zielonego Ładu promującego zrównoważony rozwój i dbanie o ochronę środowiska naturalnego, a także działania na rzecz przekształcania gospodarstw na bardziej proekologiczne.

Zachęcamy do obejrzenia nagrania z transmisji na żywo.

https://www.youtube.com/watch?v=uqeDMwMhePo

 

Dr hab. inż. Zbigniew Brodziński prof. UWM - podsumowanie wykładu nt. „Tworzenie Lokalnych Partnerstw ds. Wody“.
Powstanie lokalnych partnerstw ds. wody zainicjuje proces poszukiwania innowacyjnych rozwiązań, programów oraz metod gospodarowania wodą w rolnictwie, które pozwolą nam wykorzystać wodę w sposób racjonalny. https://www.youtube.com/watch?v=6_ngUTXwu80

 

Dr Robert Borek IUNG w Puławach podsumowanie wykładu nt. „Dobre praktyki gospodarowania wodą w rolnictwie w kontekście zachodzących zmian klimatycznych i potrzeb WPR“.
Unijne zobowiązania dotyczące ,,Zielonego ładu’’ i dążenie do neutralności klimatycznej nakładają na państwa członkowskie szereg wymagań środowiskowych. Co należy zrobić, aby przeciwdziałać stratom plonów podczas zmieniających się warunków klimatycznych? https://www.youtube.com/watch?v=hcNpMpUkACU

 

Dr hab. inż. Roman Rolbiecki prof. UTP  podsumowanie wykładu nt. „Nowoczesne systemy nawadniania upraw w rolnictwie“.
Nawodnienia w Polsce mają charakter interwencyjny, tam gdzie deficyty wody są najbardziej widoczne, powinniśmy je uzupełniać przy użyciu głównie nawodnień ciśnieniowych, różnego rodzaju deszczowni oraz systemów niskociśnieniowych typu systemy kroplowe. https://www.youtube.com/watch?v=yeCeDYGB7Cg

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie

Adres

ul. Pszczelińska 99
05-840 Brwinów

Telefon/fax

+48 22 729 66 34 do 38
+48 22 729 72 91

Adres e-mail

sekretariat@cdr.gov.pl
© Woda w Rolnictwie i na Obszarach Wiejskich 2023
Wykonanie: Solmedia.pl