Pierwsze spotkanie w ramach  Lokalnych Partnerstw ds. Wody (LPW) odbyło się  dniu 12 sierpnia bieżącego roku w Braniewie. Organizatorem spotkania był   Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie. Spotkanie to było pierwszym z zaplanowanych  ośmiu spotkań realizowanych w ramach Planu Operacyjnego KSOW na lata 2020-2021.

W spotkaniu uczestniczyło 18 osób w tym m.in. przedstawiciele Starostwa Powiatowego w Braniewie, Urzędu Gminy i Miasta Braniewa, Urzędu Miasta Pieniężno, Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Regionalnego ARiMR, Nadzoru Wodnego w Braniewie, Nadleśnictwa Zaporowo, Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego w Braniewie oraz rolnicy i mieszkańcy obszarów wiejskich z powiatu braniewskiego.

Pan Paweł Urbanowicz pełniący funkcję koordynatora ds. wody przedstawił cel operacji  oraz omówił założenia związane z powoływaniem LPW, przekazał informację na temat kwestii związanych z deklaracją współpracy oraz planowanym harmonogramem spotkań. Celem operacji jest zainicjowanie współpracy oraz stworzenie sieci kontaktów między lokalnym społeczeństwem a instytucjami i urzędami, w zakresie gospodarki wodnej na obszarach wiejskich ze szczególnym uwzględnieniem rolnictwa.  Przedmiotem operacji jest powołanie pilotażowego Lokalnego Partnerstwa ds. Wody, obejmującego swym zasięgiem jeden z powiatów województwa warmińsko-mazurskiego, w którego skład wchodzą  przedstawiciele  administracji publicznej, rolników, doradztwa rolniczego i nauki.

W ramach operacji planowany jest wyjazd studyjny do gospodarstwa  a także opracowanie raportu podsumowującego spotkania LPW. W raporcie znajdzie się diagnoza sytuacji w zakresie zarządzania zasobami wody pod kątem potrzeb rolnictwa i mieszkańców obszarów wiejskich  powiatu braniewskiego - analiza problemów oraz potencjalnych możliwości ich rozwiązania, upowszechnianie dobrych praktyk w zakresie gospodarki wodnej i oszczędnego gospodarowania wodą w rolnictwie i na obszarach wiejskich.

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie

Adres

ul. Pszczelińska 99
05-840 Brwinów

Telefon/fax

+48 22 729 66 34 do 38
+48 22 729 72 91

Adres e-mail

sekretariat@cdr.gov.pl
© Woda w Rolnictwie i na Obszarach Wiejskich 2023
Wykonanie: Solmedia.pl