Zgodnie z ustaleniami ze spotkań z Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie oraz Lokalnych Partnerstw ds. Wody (LPW) pod koniec roku został opracowywany dla wszystkich 31 powiatów „Wieloletni plan na rzecz gospodarki wodą w rolnictwie dla powiatów województwa wielkopolskiego. Plan rozwoju gospodarki wodą na terenach wiejskich na lata 2022-2030 w ramach Lokalnych Partnerstw ds. Wody w województwie wielkopolskim”, dotyczący zebranych potrzeb inwestycyjnych w zakresie zwiększenia retencji na obszarach rolniczych w powiatach.

Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu (WODR w Poznaniu) w maju bieżącego roku zorganizował kolejnych 9 spotkań inicjujących LPW w powiatach województwa wielkopolskiego. Terminy poszczególnych spotkań w maju zostały przedstawione w poniższej tabeli. Ze względu na sytuację epidemiologiczną spotkania organizowane były w formie webinarium.

W spotkaniach brali udział przedstawiciele m.in. Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, lokalnych samorządów, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, spółek wodnych, Wielkopolskiej Izby Rolniczej, Lasów Państwowych oraz WODR w Poznaniu.

Analizując problemy oraz potrzeby związane ze zwiększeniem zasobów wodnych na obszarach wiejskich Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie we współpracy z Wojewódzkimi Ośrodkami Doradztwa Rolniczego podjęło inicjatywę utworzenia w 2020r. pilotażowych na terenie każdego województwa „Lokalnych Partnerstw ds. Wody” mających na celu zainicjowanie współpracy pomiędzy kluczowymi partnerami na rzecz zarządzania zasobami wody w rolnictwie i na obszarach wiejskich na poziomie lokalnym. Współpraca w ramach LPW ma stworzyć sieci kontaktów efektywnej współpracy między lokalnym społeczeństwem, a instytucjami i urzędami w zakresie gospodarki wodnej na obszarach wiejskich ze szczególnym uwzględnieniem rolnictwa. Docelowo LPW mają zacząć działać w każdym powiecie w kraju.

Drugie spotkanie Lokalnego Partnerstwa ds. Wody w powiecie kolskim odbyło się 22 września 2020 roku w Starostwie Powiatowym w Kole.

W spotkaniu wzięło udział 14 osób – przedstawiciele Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Poznaniu, Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, Starostwa Powiatowego w Kole, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarządu Zlewni w Kole, Rejonowego Związku Spółek Wodnych w Kole, Gminnej Spółki Wodnej w Dąbiu, Wielkopolskiej Izby Rolniczej (biuro w Kole), Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kole oraz firmy „Pietrucha” Sp. z o.o.

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie

Adres

ul. Pszczelińska 99
05-840 Brwinów

Telefon/fax

+48 22 729 66 34 do 38
+48 22 729 72 91

Adres e-mail

sekretariat@cdr.gov.pl
© Woda w Rolnictwie i na Obszarach Wiejskich 2023
Wykonanie: Solmedia.pl