Analizując problemy oraz potrzeby związane ze zwiększeniem zasobów wodnych na obszarach wiejskich Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie we współpracy z Wojewódzkimi Ośrodkami Doradztwa Rolniczego podjęło inicjatywę utworzenia w 2020r. pilotażowych na terenie każdego województwa „Lokalnych Partnerstw ds. Wody” mających na celu zainicjowanie współpracy pomiędzy kluczowymi partnerami na rzecz zarządzania zasobami wody w rolnictwie i na obszarach wiejskich na poziomie lokalnym. Współpraca w ramach LPW ma stworzyć sieci kontaktów efektywnej współpracy między lokalnym społeczeństwem, a instytucjami i urzędami w zakresie gospodarki wodnej na obszarach wiejskich ze szczególnym uwzględnieniem rolnictwa. Docelowo LPW mają zacząć działać w każdym powiecie w kraju.

W związku z powyższym Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu (WODR w Poznaniu) w bieżącym roku zorganizował spotkania inicjujące LPW w kolejnych powiatach województwa wielkopolskiego. Spotkania w tym roku rozpoczęły się od dnia 19 kwietnia. Ich poszczególne terminy w kwietniu zostały przedstawione w poniższej tabeli. Ze względu na sytuację epidemiologiczną spotkania organizowane były w formie webinarium.

Tabela. Terminy spotkań inicjujących LPW w poszczególnych powiatach województwa wielkopolskiego w kwietniu 2021 roku.

Powiat

Termin

średzki

19.04.2021r.

słupecki

20.04.2021r.

wrzesiński

21.04.2021r.

turecki

26.04.2021r.

koniński

27.04.2021r.

złotowski

30.04.2021r.

 

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie

Adres

ul. Pszczelińska 99
05-840 Brwinów

Telefon/fax

+48 22 729 66 34 do 38
+48 22 729 72 91

Adres e-mail

sekretariat@cdr.gov.pl
© Woda w Rolnictwie i na Obszarach Wiejskich 2023
Wykonanie: Solmedia.pl