Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu (WODR w Poznaniu) w maju bieżącego roku zorganizował kolejnych 9 spotkań inicjujących LPW w powiatach województwa wielkopolskiego. Terminy poszczególnych spotkań w maju zostały przedstawione w poniższej tabeli. Ze względu na sytuację epidemiologiczną spotkania organizowane były w formie webinarium.

W spotkaniach brali udział przedstawiciele m.in. Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, lokalnych samorządów, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, spółek wodnych, Wielkopolskiej Izby Rolniczej, Lasów Państwowych oraz WODR w Poznaniu.

Tabela. Terminy spotkań inicjujących LPW w poszczególnych powiatach województwa wielkopolskiego w maju 2021 roku.

Powiat

Termin

pilski

10.05.2021r.

chodzieski

11.05.2021r.

czarnkowsko-trzcianecki

12.05.2021r.

nowotomyski

14.05.2021r.

grodziski

17.05.2021r.

kolski

19.05.2021r.

wolsztyński

20.05.2021r.

kościański

21.05.2021r.

leszczyński

25.05.2021r.

Po otwarciu spotkań przez Dyrekcję WODR w Poznaniu przedstawiano prezentację „Lokalne Partnerstwo ds. Wody (LPW) − obszar współpracy na rzecz gospodarowania wodą w rolnictwie” oraz prezentowano film CDR w Brwinowie pt. „Lokalne Partnerstwa ds. Wody”. W dalszej kolejności omawiano rodzaj i zakres współpracy partnerów w ramach LPW oraz dyskutowano o zapisach Regulaminu Lokalnego Partnerstwa ds. Wody (LPW) na terenie danego powiatu. Następnie odbywało się głosowanie w sprawie zatwierdzenia Regulaminu oraz w większości powiatów powołanie Rady  Partnerstwa.

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie

Adres

ul. Pszczelińska 99
05-840 Brwinów

Telefon/fax

+48 22 729 66 34 do 38
+48 22 729 72 91

Adres e-mail

sekretariat@cdr.gov.pl
© Woda w Rolnictwie i na Obszarach Wiejskich 2023
Wykonanie: Solmedia.pl