Zgodnie z ustaleniami ze spotkań z Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie oraz Lokalnych Partnerstw ds. Wody (LPW) pod koniec roku został opracowywany dla wszystkich 31 powiatów „Wieloletni plan na rzecz gospodarki wodą w rolnictwie dla powiatów województwa wielkopolskiego. Plan rozwoju gospodarki wodą na terenach wiejskich na lata 2022-2030 w ramach Lokalnych Partnerstw ds. Wody w województwie wielkopolskim”, dotyczący zebranych potrzeb inwestycyjnych w zakresie zwiększenia retencji na obszarach rolniczych w powiatach.

Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu w ramach działań inicjujących powstanie LPW udostępnia przedmiotowy dokument zbiorczy w celu zapoznania się z nim przez zainteresowanych Partnerów LPW. W pierwszym kwartale 2022 roku nasz Ośrodek zorganizuje kolejne spotkania online LPW w poszczególnych powiatach w celu przeanalizowania zgłoszonych potrzeb i ustalenia priorytetyzacji przyszłych inwestycji, które mają zostać sfinansowane m.in. z Krajowego Planu Odbudowy.

Do pobrania:

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie

Adres

ul. Pszczelińska 99
05-840 Brwinów

Telefon/fax

+48 22 729 66 34 do 38
+48 22 729 72 91

Adres e-mail

sekretariat@cdr.gov.pl
© Woda w Rolnictwie i na Obszarach Wiejskich 2023
Wykonanie: Solmedia.pl