Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach zaprasza serdecznie na spotkania powiatowe w ramach realizacji projektu MRiRW pn. „Tworzenie Lokalnych Partnerstw ds. Wody (LPW)”. Spotkania realizowane są celem omówienia zasadniczych kwestii związanych z określeniem zapotrzebowania na niezbędne inwestycje w zakresie poprawy gospodarki wodnej na terenie powiatu. W celu zapoznania się z omawianymi zagadnieniami zapraszamy na stronę ZODR: https://zodr.pl/lpw2020/aktualnosci_woda.html

Zgłoszenie udziału:
Izabela Świgoń, starszy specjalista Dział MDW, tel. 91 479 40 17.

W dniu 9 kwietnia 2021 r.o godz. 9.00 za pomocą platformy ClickMeeting odbyła się konferencja pt. Lokalne Partnerstwa ds. Wody (LPW) województwa zachodniopomorskiego. Wsparcie dla tworzenia LPW. Racjonalne gospodarowanie zasobami wodnymi w rolnictwie w warunkach zmieniającego się klimatu”. Konferencja zorganizowana została w ramach projektu pt. „Tworzenie Lokalnych Partnerstw ds. Wody” w ramach Planu Operacyjnego KSOW na lata 2020-2021.

Spotkanie pilotażowe „Lokalne Partnerstwa ds. Wody (LPW)”
czytaj...

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie

Adres

ul. Pszczelińska 99
05-840 Brwinów

Telefon/fax

+48 22 729 66 34 do 38
+48 22 729 72 91

Adres e-mail

sekretariat@cdr.gov.pl
© Woda w Rolnictwie i na Obszarach Wiejskich 2022
Wykonanie: Solmedia.pl