Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach zaprasza serdecznie na spotkania powiatowe w ramach realizacji projektu MRiRW pn. „Tworzenie Lokalnych Partnerstw ds. Wody (LPW)”. Spotkania realizowane są celem omówienia zasadniczych kwestii związanych z określeniem zapotrzebowania na niezbędne inwestycje w zakresie poprawy gospodarki wodnej na terenie powiatu. W celu zapoznania się z omawianymi zagadnieniami zapraszamy na stronę ZODR: https://zodr.pl/lpw2020/aktualnosci_woda.html

Zgłoszenie udziału:
Izabela Świgoń, starszy specjalista Dział MDW, tel. 91 479 40 17.

 

 
       

 

 

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie

Adres

ul. Pszczelińska 99
05-840 Brwinów

Telefon/fax

+48 22 729 66 34 do 38
+48 22 729 72 91

Adres e-mail

sekretariat@cdr.gov.pl
© Woda w Rolnictwie i na Obszarach Wiejskich 2023
Wykonanie: Solmedia.pl