Ruch wody w glebie - Opolski ODR 

 

Czekając na śnieg. Rolnictwo wobec zmian klimatu 

 

Wpływ obiektów wodnych na środowisko 

 

Mokradła jako kluczowy rezerwuar wody na obszarach rolniczych 

 

Ochrona wód przed zanieczyszczeniami azotanowymi pochodzenia rolniczego wynikająca z Prawa Wodnego 

 

Lokalne Partnerstwa ds. Wody - Nowe wyzwania dla doradztwa rolniczego 

 

Systemy i metody retencji wody na obszarach wiejskich - LODR w Końskowoli 

 

Racjonalna gospodarka wodna 

 

Interpretacja wybranych zagadnień Prawa wodnego 

 

Retencja wodna kluczowym elementem w realizacji wymogów Prawa wodnego 

 

Praktyki rolnicze przyjazne Bałtykowi 

 

Nowoczesność w rolnictwie cz. 2 - Zapobieganie zanieczyszczeniom wody 

 

Nowoczesność w rolnictwie cz. 6 - Jak zatrzymać wodę w rolnictwie? 

 

Lokalne Partnerstwa ds. Wody (LPW) 

 

Rolnicze zanieczyszczenia wód – przyczyny i skutki cz.1 

 

Jak wyliczyć ilość nawozów naturalnych wytworzonych w gospodarstwie? cz.2

 

Jak przechowywać nawozy naturalne w gospodarstwie? cz.3

 

Jak zbilansować obieg azotu w gospodarstwie rolnym cz.4

 

Dobre praktyki rolnicze w ochronie wód przed zanieczyszczeniami cz.5

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie

Adres

ul. Pszczelińska 99
05-840 Brwinów

Telefon/fax

+48 22 729 66 34 do 38
+48 22 729 72 91

Adres e-mail

sekretariat@cdr.gov.pl
© Woda w Rolnictwie i na Obszarach Wiejskich 2023
Wykonanie: Solmedia.pl