Opracowanie przedstawia procedury budowy i przygotowania procesu inwestycyjnego trzech obiektów wodnych: studni głębinowej, stawu retencyjnego i nawodnień obszarowych. Niniejsze opracowanie zostało przygotowane na podstawie ustawy – Prawo wodne, uchwalonej w 2017 r. z późniejszymi zmianami. W dokumencie zostały omówione ogólne zasady postępowania „krok po kroku” wraz ze ścieżką krytyczną wszystkich procedur administracyjnych. Dokument przeznaczony jest dla doradców ds. wody i rolników w celu sprawnej koordynacji procesu pozyskiwania zgody na budowę obiektów wodnych objętych analizą

pobierz... pdf 941 KB

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie

Adres

ul. Pszczelińska 99
05-840 Brwinów

Telefon/fax

+48 22 729 66 34 do 38
+48 22 729 72 91

Adres e-mail

sekretariat@cdr.gov.pl
© Woda w Rolnictwie i na Obszarach Wiejskich 2022
Wykonanie: Solmedia.pl