Publikacja ma na celu rozpowszechnienie dobrych praktyk optymalizujących zużycie wody w gospodarstwach i produkcji rolniczej, stosowania odpowiednich zabiegów i agrotechnik, sposobów gromadzenia wody w okresach nadmiaru i wykorzystania w okresach niedoboru. Książka w sposób metodyczny kompensuje aktualną wiedzę w tym zakresie i obejmuje tematy:

 • Zdolności retencyjne gleb i dynamika uwilgotnienia strefy korzeniowej w sezonie wegetacyjnym w skali pola
 • Jak zatrzymać wodę na polu? Wpływ agrotechniki na gospodarkę wodną
 • Nawadniać czy nie nawadniać, dylematy współczesnego rolnictwa
 • Ciśnieniowe systemy nawadniające w uprawach polowych
 • Wykorzystanie ścieków oczyszczonych do nawodnień w rolnictwie
 • Aktualny stan urządzeń melioracyjnych i możliwości poprawy ich funkcjonowania
 • Odpływ sterowany jako kompleksowe podejście do tradycyjnych melioracji
 • Funkcje, planowanie i użytkowanie w gospodarstwie małych zbiorników wodnych
 • Charakterystyka materiałów budowlanych stosowanych w budowie i remontach urządzeń melioracji wodnych
 • Uwarunkowania prawne realizacji rolniczych obiektów budowlanych
 • Wykorzystanie dronów w rolnictwie precyzyjnym oraz we wspomaganiu decyzji nawodnieniowych

Inicjatywa dotycząca tworzenia Lokalnych Partnerstw ds. Wody (LPW) ma na celu zainicjowanie współpracy oraz stworzenie sieci kontaktów między lokalnym społeczeństwem a instytucjami i urzędami w zakresie gospodarki wodnej na obszarach wiejskich ze szczególnym uwzględnieniem rolnictwa. Ideą LPW jest tworzenie sieci efektywnej współpracy pomiędzy kluczowymi partnerami na rzecz zarządzania zasobami wody w rolnictwie i na obszarach wiejskich na poziomie lokalnym, związanymi ze zwiększeniem retencji w różnych jej formach.

Inicjatywa ta jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach II Schematu Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

pobierz... pdf 8.0 MB

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie

Adres

ul. Pszczelińska 99
05-840 Brwinów

Telefon/fax

+48 22 729 66 34 do 38
+48 22 729 72 91

Adres e-mail

sekretariat@cdr.gov.pl
© Woda w Rolnictwie i na Obszarach Wiejskich 2023
Wykonanie: Solmedia.pl