Opracowanie przedstawia procedury budowy i przygotowania procesu inwestycyjnego trzech obiektów wodnych: studni głębinowej, stawu retencyjnego i nawodnień obszarowych. Niniejsze opracowanie zostało przygotowane na podstawie ustawy – Prawo wodne, uchwalonej w 2017 r. z późniejszymi zmianami. W dokumencie zostały omówione ogólne zasady postępowania „krok po kroku” wraz ze ścieżką krytyczną wszystkich procedur administracyjnych. Dokument przeznaczony jest dla doradców ds. wody i rolników w celu sprawnej koordynacji procesu pozyskiwania zgody na budowę obiektów wodnych objętych analizą

pobierz... pdf 941 KB

Zespół redakcyjny
Robert Borek, Artur Furdyna, Agnieszka Makowska, Joanna Perzyna, Maria Staniszewska, Justyna Zwolińska

Woda jest wspólnym dobrem. Jest to jednak dobro zagrożone nie tylko pogłębiającym się kryzysem klimatycznym, ale także sposobem gospodarowania zasobami wodnymi w naszym kraju, wymagającym pilnej i zasadniczej poprawy. Autorzy ekspertyzy „Woda w rolnictwie” zwracają się do polityków i urzędników, a także wszystkich użytkowników wód, z apelem o zmianę podejścia do zarządzania wodą w Polsce. Wskazują najpoważniejsze zagrożenia dla stanu wód w Polsce i jednocześnie proponują rozwiązania, które pomogą je ograniczyć lub całkowicie zlikwidować. Zawarta w ekspertyzie wiedza służy poprawie utrzymania cieków, modyfikacji praktyk rolniczych, wdrażaniu odpowiednich instrumentów finansowych i edukacyjnych, a także zmianie przepisów prawa.

pobierz... pdf 4,41 MB

Koalicja Żywa Ziemia 2020
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
www.koalicjazywaziemia.pl

Autor: Włodzimierz Stachura

 

pobierz...

 

Kontakt z wydawcą: Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Radomiu,
26-600 Radom, ul. Chorzowska 16/18
tel. 48 365 69 00, fax 48 365 49 70, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Ochrona wód, to jedno z ważnych zagadnień w ochronie środowiska, wynikająca z tzw. dyrektywy azotanowej. W roku 2018 weszło w życie nowe rozporządzenie, mające na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych tzw. „Program działań”. W związku z tym, rolnicy/przedsiębiorcy prowadzący produkcję rolną (roślinną, zwierzęcą) również działy specjalne produkcji rolnej, mają obowiązek przestrzegania określonych zasad dotyczących nawożenia nawozami naturalnymi i mineralnymi azotowymi, przechowywania nawozów naturalnych i prowadzenia określonej dokumentacji. Niniejsza broszura omawia powyższe zagadnienia oraz przedstawia przykłady wyliczeń dla zbiorników i miejsc przechowywania nawozów naturalnych oraz dawek stosowania nawozów azotowych mineralnych. 

Pobierz..

Kontakt z wydawcą: Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Poznaniu,
61-659 Poznań, ul. Winogrady 63,
tel. 61 823 20 81, fax 61 820 19 71,
e-mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Praca zbiorowa pod redakcją: Wiesława Dembka, Jana Kusia, Mirosława Wiatkowskiego, Grzegorza Żurka

Jednym z ważniejszych utrudnień, które dotykają polskie rolnictwo jest niedobór wody. Następujące w przyrodzie zmiany klimatyczne są coraz bardziej odczuwalne w tym sektorze, a to właśnie rolnictwo jest największym konsumentem wody - wykorzystuje około70% światowych zasobów. Ze względu na wzrost liczby ludności na Ziemi (obecnie liczba ludności przekracza 7 miliardów, przewiduje się, że do 2050 r. osiągnie 9 miliardów), a co za tym idzie wzrost zapotrzebowania na żywność, a także rozwój przemysłu i miast, niedobór wody staje się istotnym problemem. 

pobierz...

Kontakt z wydawcą:
Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie
05-840 Brwinów ul Pszczelińska 99, tel. 22 729 66 34,  fax 22 729 72 91, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

The Fertigation
Bible
Technologies to optimise fertigation in intensive horticulture

 

pobierz...

 

Ograniczenie zanieczyszczenia azotem pochodzenia rolniczego metodą poprawy jakości wód

Praca napisana pod redakcją naukową prof. dr hab. Jacka Walczaka

 

pobierz...

 

Autorzy: Leszek Ciemniak, Zdzisław Ginalski, Ireneusz Gradka, Marek Krysztoforski, Janusz Lesisz, Anna Litwinow, Danuta Nowak, Dariusz Pomykała, Mateusz Sękowski, Tomasz Stachowicz

Zespół redakcyjny Henryk Skórnicki, Anna Litwinow, Anna Karwat, Małgorzata Sieczko, Jolanta Borczyńska- Żbikowska

MATERIAŁY SZKOLENIOWE
Szkolenie uzupełniające dla doradców rolniczych

Kontakt z wydawcą: Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Radomiu,
26-600 Radom, ul. Chorzowska 16/18
tel. 48 365 69 00, fax 48 365 49 70, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

pobierz...

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie

Adres

ul. Pszczelińska 99
05-840 Brwinów

Telefon/fax

+48 22 729 66 34 do 38
+48 22 729 72 91

Adres e-mail

sekretariat@cdr.gov.pl
© Woda w Rolnictwie i na Obszarach Wiejskich 2023
Wykonanie: Solmedia.pl