Opracowanie przygotowane na podstawie wyników konferencji w Puławach w dn. 5 marca 2020 r.

Klimatyczne uwarunkowania gospodarki wodnej w Polsce

W ostatnich latach obserwujemy zmianę klimatu, które w Polsce objawiają się nie tylko wahaniami temperatury, ale i dużymi zmianami w czasowym i przestrzennym rozkładzie opadów atmosferycznych w ciągu roku. Coraz częściej występujące ciepłe zimy z małą ilością lub brakiem pokrywy śnieżnej, stwarzają większe zagrożenie dla ozimin w wyniku wymarzania ale również nie sprzyjają odnowieniu się zasobów wody w glebie, powodując jej braki już na początku okresu wegetacyjnego. Równocześnie zwiększone parowanie w okresie wegetacyjnym zwiększa ryzyko występowania susz w okresach wrażliwych dla roślin uprawnych, a występujące susze są znacznie bardziej dotkliwe.

Dostosowanie i przygotowanie gospodarki wodnej w Polsce i polskiego rolnictwa do obserwowanych i prognozowanych zmian warunków klimatycznych jest pilnie potrzebne i wymaga zaangażowania nie tylko administracji rządowej i samorządowej, ale przede wszystkim samych użytkowników wód, których decyzje bezpośrednio wpływają na dostępność i jakość wody na obszarach wiejskich. Wobec przewidywanych częstszych susz i braków wody w rolnictwie, woda staje się dobrem wspólnym i to dobrem o znaczeniu strategicznym zarówno dziś, jak i dla kolejnych pokoleń. Ramowa Dyrektywa Wodna Unii Europejskiej, obowiązująca wszystkie państwa członkowskie, traktuje wodę jako dziedzictwo, które powinno podlegać ochronie: „Woda nie jest produktem handlowym takim jak każdy inny, ale raczej dziedzictwem, które musi być chronione, bronione i traktowane jako takie”.

czytaj całość...

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie

Adres

ul. Pszczelińska 99
05-840 Brwinów

Telefon/fax

+48 22 729 66 34 do 38
+48 22 729 72 91

Adres e-mail

sekretariat@cdr.gov.pl
© Woda w Rolnictwie i na Obszarach Wiejskich 2023
Wykonanie: Solmedia.pl